Fremtidens byggeklodser for sundheds- og velfærdsteknologi

4S Softwaregruppen inviterer den 18. maj til en åben diskussion om hvordan der kan skabes et godt fælles fundament for udviklingen af fremtidens byggeklodser for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. 

På dagen vil en række emner, som du som deltager kan være med til at udvælge, kort blive pitchet som oplæg til fokuseret arbejde i grupper. Man vil her have lejlighed til at deltage ift. forskellige emner i løbet af dagen, og grupperne vil blive sammensat, så deltagerne får lejlighed til at diskutere med en god blanding af repræsentanter for leverandører, kommuner, regioner og stat.

Arkitekturdagen skal mere end blot øge dialogen og udvekslingen af viden blandt softwarearkitekter og tekniske meningsdannere indenfor sundheds-it. Formålet med dagen er også at give teknisk input til kommende projekter og udbud, som lægger flere grundsten til vores velfærdsteknologiske infrastrukturer.

Nedenfor er listet en række emner, som ikke ligger mere fast end at du kan påvirke dagsordenen, når du tilmelder dig.

  • Microservices
  • DevOps
  • Standarder
  • Brugervendt funktionalitet
  • Kvalitetssikring
  • Sikkerhed og samtykke
  • Open source

Baggrund for arkitekturdagen

Hos 4S Softwaregruppen, hvor Alexandra Instituttet og en række andre partnere er repræsenteret, har man i et stykke tid arbejdet med idéen om udviklingen af en række microservices, som vil udgøre en samling af løst koblede byggeklodser, der kan sammensættes og modificeres til specifikke telesundhedsløsninger. Byggeklodserne kan også anvendes til at udvide eksisterende sundhedsløsninger med telemedicinsk funktionalitet. Ved anvendelse af disse microservices er det f.eks. op til den enkelte leverandør/kunde at beslutte graden af open source i en løsning/platform.

Videre har Alexandra Instituttet for nyligt afsluttet en 3 måneders proof of concept, hvor der blev udviklet prototyper for en ny microservicebaseret infrastruktur for telesundhedsløsninger. Resultaterne fra forløbet vil bl.a. fungere, som inspiration for en del af diskussionerne på dagen. Rapporten findes her.

Praktisk information

Arkitekturdagen er gratis at deltage i, og finder sted på adressen Forskerparken 10 i Odense d. 18. maj fra kl. 10:00 – 15:00. Læs mere om dagen og tilmeld dig her.