Partnerskab

GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Partnerskab

For at overkomme de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor i dag, kræver det større partnerskaber, hvor alle trækker i samme retning og byder ind på tværs af brancher og sektorer.

Den viden, der hentes fra GTS-institutternes unikke position i innovationssystemet (mellem forskning og marked med mere end 17.000 årlige kunder) samt fra de indsatsområder, der arbejdes med i de fire-årige resultatkontrakter, kan sættes mere i spil i udviklingen af fremtidens innovationssystem.

Derfor er partnerskaber et indsatsområde i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at udbygge vores rolle som en anerkendt strategisk partner i udviklingen af det danske innovationssystem i et tæt samarbejde med vores vigtigste interessenter: UFM, EM, fonde og store erhvervsorganisationer samt universiteter.
  • at GTS-institutterne opnår en position som ”Teknologiens og innovationens stemme”.

Det skal ske ved at:

  • levere et øget impact med afsæt i de nye resultatkontrakter til gavn for dansk innovation på både virksomheds- og sektorniveau.
  • udbygge vores tilbud på politisk prioriterede områder som fx digitalisering og den grønne omstilling af danske virksomheder.
  • gennemføre analyser og foresights, der afdækker teknologibehov herunder anvende viden fra de 17.000 årlige kunder som et pejlemærke for behov i dansk erhvervsliv.
  • styrke formidlingen af GTS-tilbud på diverse platforme.
  • Indgå i tværgående sammenhænge, hvor GTS gør en forskel fx i klynger og i “Partnerskab for Viden og Vækst”.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til ”Partnerskab – GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem”.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til partnerskab

Årets IoT-pris 2024: Nu er der åbent for ansøgninger

På digitaliseringsmessen i Odense d. 25. september 2024 uddeles årets IoT-pris. Inden da vil dommerkomiteen gennemgå alle ansøgninger og udvælge tre finalister. Du kan sende din ansøgning allerede nu, og måske blive årets bedste…

Nyt projekt skal understøtte cirkulariteten for industritekstiler

Tekstilprojektet DECOUPLE vil sikre bedre tekstiler med længere levetid. Det skal ske gennem indblik i millioner af produktdata, samt arbejde med tekniske og designmæssige metoder, der sænker barriererne for genbrug og genanvendelse.

GreenTec får eksperthjælp til grøn omstilling af virksomheden

GreenTec A/S i Kolding producerer maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Nu er virksomheden midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport…

Metrologidagen 2024

Kom med til Metrologidagen 2024 hos Teknologisk Institut i Aarhus, og bliv klogere på, hvordan ensartethed i målinger spiller en vigtig rolle i samfundet.

Kom til LOOP Forum 2024!

Hvis du ikke allerede har skrevet LOOP Forum i kalenderen, så vær opmærksom på, at der i næste uge sættes fokus på cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse af materialer, ressourcer og affald.

Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en løsning, så rensning af spildevand sker direkte ved forureningskilden fremfor ved et renseanlæg. På den måde reduceres mængden af spildevand, der skal……

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk