Droner sendes ud på nye missioner

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har tildelt FORCE Technology og Alexandra Instituttet midler til at igangsætte en større aktivitet på droneområdet. Projektet, der løber over de næste 2 år, skal udvikle nye dronebaserede løsninger inden for miljømålinger og kontaktbaseret inspektion. 

Af Nanna Bastved, FORCE Technology

Droner og relaterede teknologier spås et stort vækstpotentiale og interessen for udvikling af dronebårne løsninger i industrien har for alvor taget fart. Indenfor måle- og inspektionsområdet åbner anvendelsen af droner op for helt nye muligheder, der kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag.

Det er baggrunden for en større resultatkontrakt, som FORCE Technology og Alexandra Instituttet har fået tildelt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Formålet med projektet er at give måleteknologier luft under vingerne og udvikle nye dronebårne løsninger til gavn for både industri og samfund.

Kosteffektiv måling på svært tilgængelige steder

Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele i forhold til at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Hidtil har droner primært været anvendt til forskellige former for visuelle målinger, kortlægning og dokumentation via påmonteret foto/videoudstyr og datatransmission.

Sammen ønsker FORCE Technology og Alexandra Instituttet at sende droner ud på nye udfordrende missioner med andre typer af måleteknologier, som er interessante for industrien. Vores fokus ligger på at udvikle nye dronebårne løsninger baseret på mikrodesign med hhv. gas- og partikelsensorer og ultralydssensorer samt at etablere en drone-management-platform med moduler, der understøtter disse applikationsområder.

Projektet omfatter udvikling af nye metoder til:

  • Kontaktbaserede målinger med ultralyd på svært tilgængelige steder som fx vindmøllevinger
  • Dronebaserede målinger af gasser og partikler fra diffuse eller svært tilgængelige kilder som fx biogasanlæg, deponier, skibe mv.
  • Softwareplatforme, der understøtter dronebaserede løsninger indenfor projektets fokusområder.

FORCE Technology har i en årrække udført dronebaserede inspektioner både on- og offshore med fokus på visuel dataindsamling – en viden og erfaring, der vil bygges videre på i projektet.

Læs mere her

For yderligere information om projektet kontakt Trine Erdal, Head of Business Development, FORCE Technology, tlf. + 45 43 25 00 24, tre@force.dk.