klimatilpasning

Forbedret nedbørsmodellering med ny teknologi

Forskere fra DHI, DTU, DMI og GEUS har koblet en klimamodel, som regner på forholdene i atmosfæren med en hydrologisk model, der beregner vandets strømninger i jorden og på overfladen.

Beregninger viser, at vandkredsløbet i Danmark vil blive påvirket væsentligt af klimaændringerne. Der vil sandsynligvis blive både oversvømmelser og i perioder mere vandmangel. Disse ændringer påvirker primært den bæredygtige udvikling af vandressourcer og terrestriske økosystemer, men også fødevaresikkerheden.

Bedre prognoser for skybrud, tørke og markvanding

Præcise prognoser er en forudsætning for en god klimatilpasning. Det stiller store krav til, hvordan man laver beregningerne.
Et nyt studie viser, hvorledes kobling af beregningsmodeller kan lave bedre prognoser for fx skybrud, langtidsregn, oversvømmelser, tørke, markvanding samt gunstige tidspunkter for sprøjtning og gødskning.

Studiet er udført som en del af forskningsprojektet HYACINTS (HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales). Ved at koble en klimamodel, som regner på forholdene i atmosfæren, med en hydrologisk model, som beregner vandets strømninger i jorden og på overfladen, kan man lave markant bedre beregninger af nedbøren og dermed vandet i jorden og i vandløb, når man netop regner på hele vandkredsløbet. Undersøgelserne er udført af DTU, DMI, GEUS og DHI.

Forbedret grundlag for klimatilpasning

Man har som udgangspunkt udført numeriske simuleringer, der fokuserer på Skjern Å opland. Simuleringerne er udført ved at koble DHI’s hydrologiske model MIKE SHE og DMI’s regionale klimamodel HIRHAM, som blev udviklet som en del af HYACINTS projektet, for bedre at beskrive virkeligheden, hvor jord og atmosfære konstant påvirker hinanden.

-Koblingen af MIKE SHE med HIRHAM giver en meget mere detaljeret repræsentation af jordoverfladens hydrologiske kredsløb, end hvad vi har set tidligere indenfor klimamodellering. Studiet viser ikke blot mulighederne for at forbedre fremskrivningerne af vores fremtidige klima, men også et forbedret grundlag for klimatilpasning med henblik på at håndtere selve virkningerne af klimaændringerne, fortæller Michael Butts, R & D Programme Manager – Vandressourcer, DHI.

Studiet er beskrevet i en artikel af Morten Larsen fra DTU som førsteforfatter og netop publiceret i Scientific Reports fra Nature Publishing Group.