Folkemøde med fokus på teknologi

I teltet ”Grib mulighederne” satte vi vigtige teknologidebatter til diskussion og paneldeltagerne bidragede med spændende input, som vi glæder os til at arbejde videre med i den kommende tid. Få her et kig ind i vores telt. 

Tager teknologien (snart) magten fra os?

Teknologi er godt i gang med at effektivisere alle dele af vores liv både på arbejdspladsen og i vores fritid. Gør det livet lettere eller er vi ved at miste kontrollen over teknologien? Det var noget af det, som vi diskuterede i denne debat.

I debatten deltog: Jesper Skou, Siemens A/S, divisionsdirektør i Siemens, Building Technologies; David Budtz Pedersen, lektor i videnskabsstudier på Aalborg Universitet, København; Christine Antorini, tidligere minister og formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget, Socialdemokratiet og Juan Farré, CTO, FORCE Technology.

David Budtz Pedersen mente, at han måske var castet som den sure teknologiskeptiker, og han slog derfor fra en start fast, at den rolle kunne han nok ikke helt leve op til. Han pegede på, at der med STEM er for meget fokus på ingeniører, for der er også brug for humanisterne, og derfor skal vi hellere tale om STEAM.

  

Jesper Skou, Siemens A/S, mente ikke, der var en modsætning mellem det gode arbejdsliv og teknologiudviklingen, snarere tvært imod. Juan Farre slog et slag for en åben og kritisk dialog, når teknologien finder vej ind i arbejdslivet. Det skal være mennesket, der styrer teknologien og ikke omvendt.

Christine Antorini lagde vægt på, at teknologien rummer store muligheder for at gøre livet bedre. Teknologiudviklingen kan bruges til at finde løsninger på nogle af de store samfundsudfordringer og robotter kan erstatte trivielt og nedslidende arbejde.

Er det for langt ude at satse på vækst i hele Danmark?

Regeringen har en ambition om innovation i hele Danmark. Men er det muligt? Og hvem har ansvaret? Det var temaet i denne debat.

I debatten deltog: Ulla Astman, regionsrådsformand, region Nordjylland, Socialdemokratiet; Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet; Ane Buch, direktør i SMVDanmark; Mette Kyhne Frandsen, Henning Larsen arkitekterne og medlem af regeringens forenklingsudvalg for erhvervsfremme; Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden og Juan Farré, CTO i FORCE Technology. Ordstyrer: Charlotte Rønhof, fhv. underdirektør i DI.

I debatten lagde Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland, ud med at sige, at den centralisering, som den nye erhvervsfremmereform ifølge hende er udtryk for, ikke er til gavn for yderområderne, for ”man skal være der, for at vide, hvad virksomhederne har behov for”.

Ane Buch begræd bl.a. nedlæggelsen af InnovationsAgenterne, fordi vi nu mister et virkemiddel, der netop har været effektivt til at sætte små og mellemstore virksomheder i hele landet i gang med Innovation.

Agnete Gersing understregede i debatten, at der ikke er nogle, der sætte spørgsmålstegn ved, at vi skal have et GTS-system, men at det er sund fornuft en gang imellem at se på, om det danske innovationssystem kan blive endnu bedre. Det er baggrunden for at et internationalt panel til efteråret skal gennemgå det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til hvordan det skal se ud i fremtiden.

Peter Hønggard Andersen understregede, at Innovationsfonden meget gerne vil understøtte mere vidensbaseret innovation i hele Danmark.

Det glædede Juan Farré, der supplerede med, at vejen til mere dansk innovation går igennem at lytte mere til virksomhedernes behov og hente den bedste viden hjem og tilpasse den til danske forhold.

Er der plads til alle på fremtidens digitale arbejdsplads?

I denne debat havde vi sat fremtidens digitale arbejdsplads til diskussion. Vi spurgte bl.a. vores panel, om vi i takt med, at arbejdsmarkedet forandrer sig, kan få alle med.

I debatten deltog: Claus Møller, CEO, Siemens A/S;  Dorte Martinsen, CEO, BM Silo; Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal;  Benny Engelbrecht, Folketingsmedlem, Socialdemokratiet og Juan Farré, CTO, FORCE Technology

Dorte Martinsen, CEO i BM Silo, er overvejende positiv i forhold til muligheden for at få alle med. Men det kræver, at arbejdsgiverne tager et ansvar for at efteruddanne medarbejderne. Selv gør hun meget ud af at tage udgangspunkt i de potentialer og interesser medarbejderne har, og så betyder det ikke så meget, hvilken uddannelse de har. Uddannelse skal hun nok sende efter dem, hvis interessen er til stede. ”Derfor holder BM Silo hvert år et 3-dages fremtidsværksted, som sætter ressourcer fri på arbejdspladsen”, fortalte hun.

 

Claus Møller fra Siemens kvitterede for den spændende måde, som BM Silo arbejder med efteruddannelse på. Efteruddannelse er også et vigtigt tema for Siemens, men på grund af Siemens størrelse mente han ikke, at han direkte kunne overføre metoden til sit eget arbejde.

Claus Jensen slog fast, at det også er medarbejdernes ansvar at efteruddanne sig, og at Dansk Metal har opbygget gode muligheder for, at det kan ske. Hvis vi som medarbejdere sørger for at videreuddanne os hele livet, har vi stærke forudsætninger for at forblive på arbejdsmarkedet, var budskabet fra Claus Jensen.

 

Benny Engelbrecht sagde, at vi alle sammen skal forberede os på at skifte arbejdsspor i fremtiden. Det kræver, at samfundet gør det muligt at uddanne sig hele livet, og hvordan det kan ske, er noget af det, som politikerne skal finde en løsning på i de kommende år.

Andre debatter

I løbet af folkemødet kom vi også rundt om velfærdsteknologi og fremtidens fødevarer. Du kan se hele vores program her.