Flot med Nobelpriser, men det haster mere med at få teknologi i anvendelse

Regeringen har netop fremlagt deres strategi for forskning og innovation. Ambitionen om flere nobelpriser får stor opmærksomhed. Men glem ikke, at Danmark også har hårdt brug for initiativer, der bringer teknologi bredt i anvendelse. Det skaber vækst og arbejdspladser. Derfor glæder GTS-foreningen sig særligt over strategiens nødvendige fokus på teknologi i anvendelse.  

”I GTS-foreningen glæder vi os over, at regeringens strategi både har fokus på, at dansk forskning skal være excellent og på, at forskningen skal gøre mest muligt gavn i de danske virksomheder. Indsatsen for at udbrede teknologisk viden i Danmark er afgørende for danske virksomheders mulighed for at følge med den internationale konkurrence”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Selv om GTS-foreningen er tilfredse med, at teknologi er et gennemgående element i strategien, er der samtidig en bekymring for, om det kommer til at trække for længe ud med at realisere ambitionerne.

”Vi må ikke stå for længe i startboksen og overlade arenaen til vores nærmeste konkurrenter i fx Sverige og Tyskland. Her ser vi allerede i dag et markant fokus på at skabe en stærk bro over dødens dal fra forskning til erhvervsliv. ”Testbed Sweden” og ”Industri 4.0 kompetencecentre” i Tyskland er blot to eksempler på, at vores naboer allerede nu har fået et forspring. Vi har stadig gode forudsætninger for at være med helt fremme, og den mulighed må ikke smutte fra os”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Med strategien forpligter regeringen sig til i de kommende år at prioritere flere midler til teknisk forskning ved udmøntning af forskningsreserven, og det er en helt rigtig vej at gå, mener GTS-foreningen. Desuden indeholder strategien en ambition om større sammenhæng i den vidensbaserede innovation. Her er det uhyre vigtigt, at alle aktører i innovationssystemet spiller sammen og møder virksomhederne dér, hvor de er.

”Her kan det godt undrer mig, at regeringen i strategien peger på, at universiteterne i højere grad skal samarbejde direkte med de små virksomheder. For her viser erfaringen, at det er en opgave, der ligger bedre til GTS-institutterne. Man skal ikke undervurdere koblingen mellem forskning og de innovationsrettede kompetencer hos GTS-institutterne. Derfor efterlyser jeg en klarere rollefordeling, hvor aktørerne supplerer hinanden og skaber en kæde af kompetencer fra grundforskning til marked”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Ragnar Heldt Nielsen understreger, at når det handler om at realisere regeringens ambition om at sikre en videnbaserede innovation i verdenseliten, så er GTS-institutterne en del løsningen.

”GTS-institutterne har en lang historie med videnbaseret innovation. De mere end 17.000 unikke, private virksomhedskunder påviser den betydning, GTS-institutterne allerede i dag spiller, når det handler om at få teknologi i anvendelse og skabe dansk innovation. Vi bygger bro mellem forskning og erhvervsliv – og vi står klar til at påtage os en endnu større rolle i fremtiden”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, for yderligere information og kommentarer på telefon 45 16 26 20.

Foto: Teknologisk Institut