Som en del af forliget om fordeling af forskningsreserven 2022, har folketinget lagt 295 millioner kroner yderligere i puljen af midler til realisering af fire grønne missioner. Forskere og virksomheder kan søge midlerne gennem Innovationsfondens programmer.

Kan du hjælpe den grønne omstilling i Danmark på vej og bidrage til at realisere de politisk udpegede grønne missioner? Så kan du søge en pulje af ekstra grønne midler, som Innovationsfonden udmønter via sine programmer i 2022.

I efteråret 2021 blev et bredt politisk flertal i Folketinget, i forbindelse med forliget om fordeling af forskningsreserven for 2022, enige om at afsætte yderligere 295 millioner kroner i 2022 til realiseringen af de fire grønne missioner.

De fire grønne missioner der får tilføjet yderligere midler er:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

De ekstra 295 millioner kroner, som udmøntes af Innovationsfonden, skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for de fire missioners områder, og dermed bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, sammenlignet med niveauet i 1990, og en samtidig styrkelse af natur og miljø.

Allerede eksisterede partnerskaber inden for de fire missioner, men også øvrige relevante aktører, kan søge de ekstra midler, som er fordelt på Innovationsfondens programmer: Grand Solutions samt særlige puljer under Innobooster, Erhvervsforsker-programmet og de internationale programmer.

I forbindelse med åbningen for ansøgninger til de nye midler, afholder Innovationsfonden to indledende webinarer, hvor du kan finde generel information omkring ansøgninger:

Webinar om missionsmidler i Grand Solutions-programmet:

Grand Solutions-programmet investerer i ambitiøse og tværfaglige forsknings- og innovationsprojekter, der kan bidrage til at skabe nye konkrete løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer og skabe værdi for Danmark.

Overvejer du at ansøge om dette, afholdes der to informative webinarer i juni med Q&A-sessioner, hvor du vil kunne høre om beslutningskriterier, deadlines, processer, tips og andet.

Der afholdes to Webinarer (på engelsk) i juni:

  1. webinar foregår d. 1. juni kl. 10.30-11.30 – Webinar 1 (link)
  2. webinar foregår d. 16. juni kl. 14.30-15.30 – Webinar 2 (link)

Opslag og retningslinjer for søgning af Grand Solutions midler kan findes her

Ansøgningsfristen for Grand Solutions midler er tirsdag d. 16. august 2022, klokken 12:00.

Du kan læse mere om fordelingen af midler til grønne missionsprojekter i Grand Solutions og de andre programmer her