Flere kan nu søge under Videnpilotordningen

Den nye Videnpilotordning er nu åben. Flere virksomheder og højtuddannede kan nu søge om støtte fra Videnpilotordningen.

Konkret er der i forhold til tidligere retningslinjerne få, men vigtige ændringer:

  • Definitionen af en højtuddannet udvides til også at omfatte mellemlange videregående uddannelser. Det betyder f.eks., at bachelorer, professionsbachelorer og diplomingeniører nu også kan blive videnpiloter.
  • Virksomheder med op til fem højtuddannede kan nu få en videnpilot.
  • En virksomhed kan have op til to forskellige videnpiloter inden for tre år.
  • Ansøgningen skal inkludere en beskrivelse af videnpilotens innovationsprojekt.

Læs mere.