Fleksibel licensmodel for MIKE by DHI software

Behovet for mere avancerede og innovative vand- og klimamodeller udvikler sig løbende. For GTS-instituttet DHI er det afgørende at være på forkant og udbyde produkter og ydelser, der matcher tidens efterspørgsel.

MIKE by DHI software produkterne bliver løbende forbedret, så softwaren fortsat ses som den optimale løsning for virksomheder inden for vand og miljø. Med den seneste version, MIKE by DHI 2012, tilbyder vi mere fleksible og brugertilpassede licenstyper, så man kun betaler for modellerne i det omfang, som man har behov for.

MIKE by DHI er betegnelsen for et bredt udbud af softwaremodeller inden for vandområdet, som DHI har udviklet baseret på mere end 40 års ekspertise. Det består af målrettede modeller som for eksempel MIKE URBAN (vand i byer), MIKE HYDRO (vandressourcer) og MIKE FLOOD (håndtering af oversvømmelser). De forskellige modelleringspakker dækker mere end blot fysiske processer (strømning, vandniveau, bølger). De dækker også en lang række kemiske og biologiske processer, der indgår i beskrivelsen af vandkvalitet, økologi og sedimenttransport for de aktuelle områder. Mens andre modelleringsværktøjer kun dækker en del af de relevante processer, udmærker MIKE by DHI sig blandt andet ved at tilbyde ingeniører, forskere og beslutningstagere adgang til integrerede modelleringsløsninger.

Læs mere på DHI’s hjemmeside.