Finanslov uden ambitioner for bredden af dansk erhvervsliv

Det er helt forkert, at regeringen ikke prioriterer flere midler til forskning og innovation. Det er nødvendigt, hvis vi skal have bredden af dansk erhvervsliv i gang med at udnytte mulighederne i ny teknologi. Det mener GTS-foreningen. 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgav i sidste uge publikationen ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018”. Den dokumenter, at dansk erhvervslivs FoU-investeringer i stigende grad bliver koncentreret på stadig færre virksomheder. De 20 mest FoU-aktive virksomheder stod i 2016 for 55 pct. af de private forskningsinvesteringen.

I dag kom regeringens finanslovsforslag, men desværre uden svar på, hvordan dette problem bliver løst.

”Når undersøgelser viser, at det over en årrække er gået den helt forkerte vej, når det handler om at få bredden af de danske virksomheder i gang med forskning og innovation, så kalder det på handling nu, for udviklingen skal vendes. Det kræver investeringer i teknisk forskning og i virkemidler, der får ny forskningsbaseret viden i arbejde ikke bare i de store virksomheder, men også i de mindre virksomheder. Det nye finanslovforslag viser desværre ingen initiativer i den retning”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”Jeg vil derfor opfordre regeringen til i finansloven at finde yderligere midler til forskning og til initiativer, der understøtter, at viden kommer bredt i anvendelse i virksomhederne. Det er en helt nødvendig investering i fremtiden”.