Finanslov med 3-årig sikkerhed for bevilling til GTS-institutterne

I den nye finanslov bliver der lagt op til 3-årig bevillingshorisont til GTS-systemet. Dermed får GTS-institutterne større sikkerhed omkring finansieringen, og det er utrolig positivt, men GTS-foreningen.

”Det har været en mærkesag for os at skabe et længere perspektiv på finanslovsbevillingen, der ligger til grund for de midler, GTS-institutterne modtager fra Uddannelsesministeriet i form af resultatkontrakter. Hidtil har der været usikkerhed om en betydelig del af bevillingen fra år til år, men det ser nu ud til, at der kan blive lavet om på det, og det er vi meget begejstrede for. Det vil give GTS-institutterne mulighed for bedre at planlægge og investere til gavn for de danske virksomheder”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Med de tre-årige bevillinger får GTS-institutterne større sikkerhed og dermed kan mere langsigtede forsknings- og udviklingsaktiviteter blive sat i gang:

”Med finansloven har regeringen lagt en god bund, der anderkender institutternes rolle som en central aktør i den nye innovationsstrategi. Sikringen af GTS-bevillingen i en tre-årig periode kan skabe ro om arbejdet hos GTS-institutterne. Det vil konkret betyde, at langt flere små og mellemstore danske virksomheder kommer i kontakt med relevant ny viden. Viden der kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.