Alexandra Instituttet

Fem råd til at kickstarte onlinetilstedeværelsen

Hverdagen tordner derudaf for de små, kreative virksomheder. Derfor er der sjældent tid til at sætte sig ned og tage helikopterperspektiv på forretningen. En øvelse som ellers kan bringe såvel øget kvalitet som effektivitet og vækst med sig.  Dette behov har projektet Pitstop imødekommet.

I projektet har Alexandra Instituttet sammen med blandt andre Development Centre UMT, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole og Aarhus Universitet arbejdet med at give de små, kreative virksomheder inden for design, kommunikation og arkitektur en timeout (eller et pitstop) i hverdagen. med mulighed for påfyldning af brændstof i form af procesinnovation, udforskning af nye forretningsområder og produktudvikling.

På baggrund af Alexandra Instituttets fokus på virksomhedernes arbejde med onlinetilstedeværelsen har projektet fået en række erfaringer. Disse udkrystalliserer sig her i fem råd, der henvender sig til aktører, der rådgiver den type virksomheder:

1. GIV VIRKSOMHEDERNE NOGET KONKRET AT ARBEJDE MED PÅ WORKSHOPS

Ved de afholdte workshops har der været stor efterspørgsel på meget konkrete og praktiske tilgange til stoffet omhandlende onlinetilstedeværelse. Det er ikke uden omkostninger for en mindre virksomhed at rive en hel dag ud af kalenderen til noget, der i et kortsigtet perspektiv ikke bidrager til øget omsætning. Derfor har der fra virksomhedernes side været et stort ønske om at få hands-on erfaring med onlinetilstedeværelse og dermed at kunne tage noget helt konkret og implementerbart med hjem. Det vigtigste for virksomheden er, at de ikke går hjem med følelsen af at have ‘spildt deres tid’ med at lave luftige strategier eller fået viden om onlinemedier, de reelt ikke kan skabe værdi for deres brugere på.

2. VIRKSOMHEDERNE SKAL HJÆLPES TIL AT IDENTIFICERE DERES UNIKKE FAGLIGHED

– for det er den værdi, de skaber via fagligheden, der kan være med til at styrke onlinetilstedeværelsen og måske endda tiltrække nye kunder. De små, kreative virksomheder er ofte besiddere af nye ideer, avancerede metoder og nicheviden. Og det er en unik position, som de skal lære at udnytte i onlinepræsentationen af sig selv. Det gælder om at at tilbyde indhold, der har så høj værdi, at det kan tiltrække og involvere publikum på en måde, så de vil lytte til, hvad virksomheden har på hjerte, promovere virksomheden og måske endda blive kunder hos virksomheden. Kan virksomheden skabe værdi og løse problemer med relevant og fagligt indhold til målgruppen, har den allerede indtaget en overskudsposition og måske endda skabt en loyalitet, der ellers kræver personlige møder. Derfor er det også vigtigt at bruge de redskaber onlinemedier giver til at bevare, supplere og opbygge den relation.

3. VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER PLANER FREM FOR STRATEGIER

Det er ekstremt vigtigt og forretningskritisk at vide og reflektere over, hvorfor man vil bruge ressourcer på at styrke sin forretning gennem onlinetilstedeværelse. Men det er endnu vigtigere rent faktisk at få identificeret de onlinemedier, der er mest værdiskabende for ens forretning – og så skabe aktivitet dér fra dag ét. Luftige strategier, der ikke tager udgangspunkt i virksomhedens hverdag, men i en idealverden, hvor medarbejderne har overvældende meget tid til at researche og opdyrke identiteter på alle de sociale medier, der findes, er ikke gangbare i de små, kreative virksomheder. De har behov for fokus på det eller de vigtigste medie(r), og de efterspørger konkrete planer for brug af dem.

4. “DET HANDLER IKKE OM DIG, MEN OM DIN MÅLGRUPPE”

Det kan være utroligt øjenåbnende – og provokerende – for de små hårdtarbejdende virksomheder at blive tvunget til at sætte sig i deres kunders sted og kigge på deres egen forretning fra modtagerperspektivet. Men det er vigtigt med et sådan perspektiv for at få afklaret, hvordan man vil håndtere sin onlinetilstedeværelse. Derfor er det også ekstremt vigtigt at lære ens målgruppe at kende, så virksomheden på bedste vis kan servicere den med lige netop dét indhold, der gør, at den potentielle kunde føler sig imødekommet og dermed står tættere på at gøre et køb. Det er dog vigtigt, at virksomheden forstår, at dens onlinepublikum ikke er til stede, fordi den kan sælge dem noget, men fordi publikummet sætter pris på virksomhedens indhold og søger en løsning på et problem. Online tilstedeværelse er således ikke så meget en salgskanal, som det er en kommunikations- og markedsføringskanal.

5. VIRKSOMHEDERNE ØNSKER VÆRKTØJER FREM FOR VIDEN

Virksomhederne har ikke brug for viden om de nye onlinemedier. De har brug for værktøjer til afklaring af, hvordan de rent forretningsmæssigt bedst bruger deres kræfter online og værktøjer til at bruge dem. Luftig viden fordufter nemt hjemme på kontoret. Det samme er ikke tilfældet for konkrete ugeplaner, der fortæller dem, hvor tit de skal opdatere deres Facebook-side, retningslinier for, hvordan de besvarer kommentarer på deres blog eller guidelines til at producere video. Når virksomheden kommer hjem med en værktøjskasse fuld af bud på, hvordan de skal integrere deres onlinetilstedeværelse, er sandsynligheden for succes mange gange højere.

Senere på året udkommer en bog, der opsummerer erfaringerne fra projektet.

Følg med på Alexandras hjemmeside, hvorfra vi vil linke til den.