Farvel til InnovationsAgenterne

Regeringen har indgået en aftale om en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen med Dansk Folkeparti. Aftalen betyder, at ordningen med InnovationsAgenter bliver nedlagt. Det er ærgerligt, at så stærkt og populært et virkemiddel ikke får lov at fortsætte, mener GTS-foreningen. 

Formålet med den nye aftale er at sikre et velfungerende og overskueligt erhvervsfremmesystem, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Det er et mål, som GTS-foreningen bakker fuldt ud om. Der er da også flere gode elementer i den nye aftale, som forhåbentligt vil bidrage til et velfungerende erhvervsfremmesystem.

Det gælder fx den ambitiøse digitale erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om fx opstart. Det vil forhåbentligt få flere små og mellemstore virksomheder til at komme i gang med innovation.

I GTS-systemet er det dog erfaringen, at hvis man virkelig ønsker at nå ud til bredden af dansk erhvervsliv, så er der ofte brug for et lille skub til at komme i gang. Et sådan skub er InnovationsAgenterne. Lidt fakta:

  • I 2017 gennemførte InnovationAgenterne 480 tjek i virksomheder i hele landet
  • 91 pct. af de virksomheder, der fik et innovationstjek er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen og vil anbefale den til andre.
  • 290 af virksomhederne gik videre med de anbefalinger, de fik og indledte et samarbejde med enten en privat rådgiver, en vidensinstitution eller et GTS-institut.

Om værdien af et samarbejde med InnovationsAgenterne siger direktør Jesper Høvelskov fra AH Metal Solutions A/S:

”Det giver stor værdi at blive vejledt af en, som kender systemet indefra. Vi var aldrig nået frem til de forskere, der sidder på DTU på egen hånd, og vi ville aldrig være kommet igennem med vores projektansøgninger, hvis det ikke havde været for InnovationsAgenterne. For os var InnovationsAgenterne en vej ind i systemet”.

Dumt at afskaffe noget som fungerer

InnovationsAgenterne har vist sin værdi, og deres vejledning har åbnet døren ind til innovationssystemet. Derfor burde de have fortsat det gode arbejde:

”Man nedlægger noget, der fungerer, og det ærgrer mig rigtig meget. Samtidig kan jeg være bekymret for, om der i fremtidens system vil være nogle til at føre bolden videre. For det står ikke klart, om der vil være nogle, der i lighed med InnovationsAgenterne proaktivt og med teknologisk indsigt vil opsøge og vejlede de virksomheder, der ikke af sig selv opsøger innovationssystemet” siger Ragnar Heldt Nielsen i GTS-foreningen og forsætter:

”Her fra skal i hvert fald lyde en opfordring til ikke at glemme de virksomheder, der ikke af sig selv opsøger systemet – heller ikke, hvis de får adgang til en digital hjemmeside”.

Mere information:

Du kan læse mere om aftalen her

Du kan læse en case om samarbejdet med InnovationsAgenterne her

Du kan læse et debatoplæg af Ragnar Heldt Nielsen, GTS-foreningen og Ane Buch, SMVDanmark her