telemedicin

Fagligt forum om telemedicin til gravide

Et fagligt forum skal gøre det nemmere at dele erfaringer med telemedicin til gravide på tværs af landet. Der er ingen grund til, at man begår de samme fodfejl, når man udvikler velfærdsteknologi og telemedicin til gravide.

Derfor skal der etableres et fagligt forum for telemedicin inden for obstetrikken, der kan være med til at gøre videndelingen nemmere på tværs af landets fødeafdelinger. Det vil både give meget mere sundhed for pengene og samtidig viser forskning, at innovationspotentialet bliver mange gange større, når brugerne kommer ind over.

Forummet tog de første skridt, da jordemødre, sygeplejersker og andet sundhedspersonale på tværs af landet mødtes til 4S workshop om telemedicin.

Vigtigt at videndele på tværs af landet

Et fagligt forum kan være med til at sikre, at vi får mest sundhed for pengene. Det passer samtidig godt til den tradition for at mødes og lave fælles guidelines, som vi allerede har gjort i mange år, mener Olav Bjørn Petersen, overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital:

-Jeg er sikker på, at hjemmemonitorering er kommet for at blive, men der er også udfordringer forbundet med det, og derfor giver det rigtig god mening, at vi mødes i et forum for at videndele og for at hjælpe hinanden med at udvikle løsninger, der både teknisk og organisatorisk giver mest mening. Men også for at skubbe til den udvikling, som foregår.

Margrethe Møller, specialeansvarlig overlæge i obstetrik på Aalborg Universitetshospital, deltog i dagen, dels for at komme i dialog med kolleger på andre afdelinger, og dels fordi de overvejer at komme i gang med hjemmemonitorering. Hun mener, at det er vigtigt at få et stærkt dansk fagligt forum:

-Hjemmemonitorering er et nyt værktøj, som giver nogle andre observations- og behandlingsmuligheder end dem, vi har nu. Der er mange kvinder som har været indlagt i lang tid igennem årene. Det kunne være indlæggelser på 10-12 uger, men nu har vi nogle teknologiske værktøjer, som er gennemprøvede.

Klar businesscase

At det netop er telemedicin til gravide giver rigtig god mening, fordi businesscasen med telemedicin til gravide er meget klar, forklarer Morten Kyng, domain manager Health IT på Alexandra Instituttet og professor på Aarhus Universitet:

-Vi håber, at det faglige forum bliver et sted, hvor man henvender sig, hvis man skal have at vide, hvad der er fronten inden for udviklingen. Det skal både være et sted, hvor man diskuterer “best practice”, og hvor man diskuterer, hvad der er “best next practice” – så man kan få maksimalt udbytte af de erfaringer, man gør sig på tværs af landet.

Han forestiller sig, at der inden udgangen af 2016 vil være en projektbørs med de ting, som man gerne vil have lavet. Der ligger allerede i dag på 4S en plan for, hvad der kommer til at ske med OpenTele. Men ideen med projektbørsen er, at alle brugere kan tilkendegive, hvad de gerne vil have udviklet, og hvad de har penge til.

Udover et fagligt fora, så er der i 4S i dag en softwaregruppe med offentlige softwarearkitekter, der diskuterer, hvordan OpenTele skal udvikle sig. Derudover er der et leverandørforum, hvor firmaer, der er interesseret i telemedicin kan snakke sammen.

Hvis man ønsker at deltage i det kommende faglige forum for obstetrik, så kan man kontakte Sarah Maria Rasch, antropolog på Alexandra Instituttet, på mail sarah.maria.rasch@alexandra.dk eller tlf. 29 17 93 02.