Et fælles sprog til beskrivelse af lyd

En ny rapport fra ITU giver forslag til, hvordan man kan udvikle fælles betegnelser for lyde og deres egenskaber. Rapporten beskriver det såkaldte “Lydhjul” og en ordliste til beskrivelse af de sanseindtryk, som musik skaber. Lydeksperter får dermed et begrebsapparat til mere effektivt at drøfte lydopfattelse i forbindelse med lydgengivelse.

Af Christer P. Volk & Torben H. Pedersen, FORCE Technology

Når man taler om lyd…

International Telecommunication Union (ITU) udvikler standarder og anbefalinger til måling og vurdering af udstyr – både inden for telekommunikation (ITU-T) og radiokommunikation (ITU-R). Radiodivisionen (BS) under ITU-R har for nylig udsendt en ny rapport, ITU-R BS.2399-0, der har til formål at skabe et fælles sprog med objektive og entydige termer, som audioeksperter kan benytte, når de tale om lydgengivelse. Effektiv kommunikation kræver et præcist og veldefineret fælles sprog, så alle deltagere i kommunikationen har det samme udgangspunkt for at forstå hinanden præcist.

Hidtil har audioeksperter benyttet et farverigt og ofte meget personligt sprog til at beskrive deres opfattelse af et lydgengivelsessystem. I magasiner anvendes et nærmest poetisk sprog, der beskriver de testede produkter i både subjektive og objektive termer, og producenterne har tendens til at benytte tillægsord (ofte superlativer), der kan gøre indtryk på forbrugerne. Selv i videnskabelige kredse mangler man et fælles sprog, fx inden for modellering af lydopfattelse, der vinder hastigt frem i øjeblikket. Som eksempel kan man bruge en artikel, hvor ordet ’punch’ benyttes i en model, uden at termen defineres nærmere. I en anden artikel, hvor en to meget ens faktorer i lydopfattelsen beskrives med ’apparent source width’ (ASW) ét sted og ’sound image width’ (dansk: ’bredde af lydbilledet’) et andet sted.

Kort sagt giver det rigtig god mening at fastlægge et fælles sprog til beskrivelse af lydopfattelse til brug for kommunikation mellem audioeksperter.

Begrebsapparat under udarbejdelse til audioeksperterne

Allerede i 2005 udgav Torben Holm Pedersen fra DELTA SenseLab (nu er en del af FORCE Technology) en ordliste for lydgengivelse. En liste over danske og engelske ord med oversættelse mellem de to sprog var første skridt til at udvikle et nyt og omfattende begrebsapparat. Hans arbejde blev bredt anerkendt og dannede for eksempel udgangspunkt for udarbejdelse af en lignende ordliste for vurdering af lyde i forbindelse med arbejde med biler.

Inden for perceptuel vurdering af lyd kaldes de kendetegnende ord ’attributter’. I 2006 indarbejdede Nick Zacharov (SenseLab) og Søren Bech (Bang & Olufsen) en liste over krav til attributter i deres populære bog Perceptual Audio Evaluation.

Som en videreførelse af deres arbejde er lydhjulet blevet udviklet med et sæt veldefinerede attributter til vurdering af lydgengivelse, der beskrives i en nyere artikel fra 2015. Artiklen indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan lydhjulets attributter er blevet fastlagt og valideret, og det er netop en opdateret udgave af denne proces, der nu indgår i ITU-R BS.2399-0 med lydhjulet (nu kaldet “Audio wheel”) som eksempel

Læs mere her

Mere information

For yderligere oplysninger om perceptuel vurdering af lyd kontakt Søren V. Legarth, Team Manager, SenseLab, FORCE Technology, svl@force.dk, +45 72 19 46 10 eller Torben Holm Pedersen, Senior Specialist, SenseLab, FORCE Technology, thp@force.dk, +45 72 19 46 17.