FABLAB TI

FABLAB TI fører ideer til markedet

FABLAB TI på Teknologisk Institut blev torsdag åbnet af borgmester Michael Ziegler. Udover at give borgerne fri adgang til fabrikations-værkstedets maskiner, teknologier og kompetencer har fablabbet en klar mission om at føre flere ideer til markedet.

”For opfindere og mindre virksomheder bliver FABLAB TI et hurtigt og billigt bindeled mellem ideen og virkeligheden. I stedet for at sidde og fedte med skitser og beskrivelser, kan en 3D-printer lave en portotype, som kan testes og vises til investorer”, sagde Høje-Taastrup borgmester Michael Ziegler i sin veloplagte åbningstale.

Han gik så vidt som til at kalde FABLAB TI for ”en lille industriel revolution der demokratiserer produktudviklingen”.

FABLAB TI er kort fortalt et fabrikationsværksted til fremstilling af modeller og prototyper med en række maskiner og teknologier: 3D-print, laserskæring, CNC-fræsning med mere. I første omgang vil fablabbet have to ugentlige åbningsdage, hvor borgerne kan arbejde med deres ideer. Det er mandag og tirsdag fra kl. 9-16, Gregersensvej 1 F, Teknologisk Institut i Taastrup.

Derudover kan virksomheder opnå adgang til faciliteterne. FABLAB TI tilbyder bl.a. strukturerede ideudviklings- og innovationsforløb, som sætter fart i udviklingsprocesser og markedsvalidering af ideer.
FABLAB TI har efter danske forhold et unikt bagland at trække på, med fageksperter fra Teknologisk Instituts mere end 40 fagcentre i ryggen.

Det er vigtigt at kunne visualisere og præsentere ideer

Etableringen af et fablab på Teknologisk Institut bygger på det mangeårige arbejde, som instituttet har udført i Opfinderrådgivningen. Rådgivningen er baseret på ’Opfinderens 10-trins model’ og bringer borgeren i kontakt med de elementer, som er nødvendige at gennemløbe, når man skal bringe en ide fra det tidlige stadie og hele vejen ud til markedet. Et af de helt centrale elementer er tidligt at komme i gang med at skabe et fysisk udtryk for sin ide, så den kan teste sit mulige marked og præsenteres for en eventuelt licenstagende virksomhed.

Læs meget mere om FABLAB TI.