vand dhi

Her får virksomheder svar i verdensklasse om vand

Hvad betyder bølgepåvirkningerne for byggeriet af en havn eller opsætning af en off-shore vindmølle? Og hvilken indvirkning på havmiljøet får bygning af en bro? Det er nogle af de spørgsmål, DHI hjælper virksomheder med at få svar på.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Ole Svenstrup Petersen er uddannet miljøingeniør, og han har en Ph.D. fra Aalborg universitet. For knap 20 år siden havde Ole Svenstrup Petersen første arbejdsdag på DHI, og han er i dag globalt ansvarlig for DHI’s FoU-aktiviteter på det marine område. I sit arbejde kommer Ole Svenstrup Petersen rundt om alle aspekter af ”GTS-rollen”. Han løser kommercielle opgaver for virksomheder, han deltager i forsknings- og udviklingsprojekter, og så videreformidler han sin viden til studerende på danske universiteter.

”Vores marine aktiviteter handler om analyser og beregninger af alt i havet og ved kyster. Vi hjælper danske virksomheder med data og miljøundersøgelser i forbindelse med marine infrastrukturanlæg som fx havne, kystbeskyttelse, broer og off-shore vindmøller”, fortæller Ole Svenstrup Petersen.

Forsøgshaller og feltafdeling

Arbejdet tager udgangspunkt i DHI’s mangeårige erfaring med specialist rådgivning og benytter blandt andet fysiske forsøgshaller og en feltafdeling, der tager ud og foretager målinger ved kysterne og på havet. Herudover benyttes DHI’s ”MIKE” softwaremodeller, der beregner vandbevægelser, kystudvikling eller vandkvalitet. Ole Svenstrup Petersen fortæller, at det i Danmark er en meget blandet gruppe af virksomheder, der har gavn af deres kompetencer:

”Vi samarbejder med meget store virksomheder som fx Mærsk, Dong og Danske Havne, eller nogle af de store infrastrukturprojekter. Disse virksomheder bruger især vores viden til at lave sikre operationer, billigere konstruktioner og til at undersøge konsekvenserne på miljøet. Vi samarbejder også med små virksomheder som fx DanWEC og Musholm A/S. Blandt andet inden for vores viden om bølgeenergi er der mange mindre virksomheder, der kommer her til Hørsholm og udnytter vores fysiske anlæg til at gennemføre test og afprøve deres ideer”.

Resultatkontrakter bidrager til højt videnniveau

Ifølge Ole Svenstrup Petersen er resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation helt afgørende for GTS-instituttets muligheder for hele tiden at blive klogere og dermed fastholde sin position på området.
DHI har fokus på at få danske virksomheder med i forskningsprojekter, hvad enten det drejer sig om resultatkontrakter eller andre typer af projekter. Samarbejdet med universiteterne i projekterne er også højt prioriteret. Den tætte relation til universitetsverdenen holder DHI orienteret om den nyeste viden, og samtidig gør den DHI til en stærk og attraktiv partner i danske og internationale forskningsprojekter.

Et eksempel på et pågående projektsamarbejde er aktiviteten ”DeRisk”, hvor DHI bl.a. samarbejder med DTU, DONG, VESTAS, Rambøl og Statoil. Formålet med denne aktivitet er at reducere risikoen ved at etablere off-shore vindmøller.

Undervisning af studerende

Ole Svenstrup Petersen fortæller desuden, at DHI formidler sin viden til studerende på universiteter og igennem DHI’s egne kurser inden for rammerne af ”THE ACADEMY by DHI”

”Vi har undervisningsaktiviteter på alle danske universiteter bl.a. som gæsteforelæsere og i workshops. Selv underviser jeg studerende på DTU, AUC og SDU. Derudover har vi vejledning af studerende og Ph.D.-studerende – og så er jeg med i et sensorkorps. Arbejdet giver os nye in-put og mulighed for at skærpe de studerendes interesse for vand. På den måde bidrager vi til at uddanne næste generation af ingeniører inden for vandområdet. Samtidig får de studerende den nyeste viden, som de kan tage med ud på en kommende arbejdsplads”.

Case bragt i GTS-performanceregnskabet

Denne artikel har i en forkortet version været bragt i “Teknologi til danske virksomheder – Performanceregnskab for GTS-net 2016”. Hent performanceregnskabet her