Få virksomheder er rustet til højteknologi

Få danske produktionsvirksomheder er klar til at udnytte tidens højteknologiske muligheder. Derved er der risiko for at deres konkurrenceevne lider skade, skriver Teknologisk Institut i ny rapport.

Teknologisk Institut står bag en ny rundspørge iblandt danske fremstillingsvirksomheder, som viser at hver tredje danske fremstillingsvirksomhed ikke gør brug af fremtidens avancerede teknologier, herunder fx robotter, 3D metalprint, avanceret digitalisering og avanceret materialeteknologi. Derudover benytter mindre end hver tiende fremstillingsvirksomhed mere end tre avancerede fremstillings-teknologier. Det kan ifølge GTS-instituttet skade produktionsvirksomhedernes internationale konkurrenceevne.

– Der er en bølge af nye og avancerede teknologier på vej, som giver nye muligheder til danske virksomheder. Der er et stort teknologisk potentiale for virksomhederne og vækstpotentiale for samfundet. Men det kan også være en trussel for de virksomheder, som ikke får grebet de nye muligheder i tide, siger direktør Mikkel Agerbæk, Teknologisk Institut.

Avanceret digitalisering

I rapporten Teknologisk bølge skaber muligheder for danske virksomheder har Teknologisk Institut målt på fem indikatorer for brug af avanceret teknologi. I rapporten fremgår det at 44 procent allerede anvender robotter, at 35 procent benytter avanceret materialeteknologi, og 17 procent arbejder med avanceret digitalisering i produktionsapparatet, mens 6 procent har indført kunstig intelligens og kun 3 procent arbejder med 3D-metalprint.

Blot en enkelt af de mere end 500 adspurgte virksomheder arbejder med alle de fem avancerede teknologier. 36 procent arbejder med én af teknologierne, mens 34 procent svarer, at de ikke gør brug af nogen af dem.

Nogle mere parate end andre

Rapporten fremhæver også at hastigheden for teknologiudviklingen – målt i antallet af patentansøgninger – er i kraftigt vækst når det gælder de avancerede teknologier. For 20 år siden fandtes der således 1.700 globale patenter mens tallet i dag er nået op på 35.000, hvilket er omtrent 20 gange så mange.

– Nogle teknologier er mere parate end andre og nogle udviklingsområder kommer måske til at gå hurtigere. For danske virksomheder er udfordringen at følge med. Det giver mange fordele for de virksomheder, der ser mulighederne, og det kan være livsfarligt for de virksomheder, der ignorerer mulighederne. Sandsynligheden taler for, at konkurrenterne måske allerede er i gang, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Læs mere her om undersøgelsen her