Få hjælp til at navigere i dokumentationsjunglen

Er indeklimamærkets kriterier de samme som Svanemærkets? Hvad dækker en EPD over? Er en ordning målrettet en bygning, et byggeprodukt eller en virksomhed? Den grønne dokumentationsjungle kan være uoverskuelig. Derfor har Teknologisk Institut udarbejdet en publikation, der viser vejen. 

Stefania Butera er konsulent på Teknologisk Institut, og hun arbejder bl.a. med at hjælpe byggebranchen med at navigere i dokumentationsjunglen. Teknologisk Institut har netop udgivet en publikation, som giver et overblik over de forskellige ordninger. Med denne publikation håber Stefania Butera at hjælpe både bygherrer og producenter med at få et overblik over de mange muligheder.

”Vi mærker en stigende interesse for de forskellige mærknings- og certificeringsordninger fra både private og professionelle bygherrer og fra producenterne, men vi oplever også, at det kan være komplekst og forvirrende for dem at navigere mellem de mange ordninger, som i dag anvendes i byggebranchen”, siger Stefania Butera.

Deklaration vs. vurdering

Et af de områder, som udfordrer branchen er, hvornår en ordning er en deklaration, og hvornår der er tale om en decideret vurdering af fx et produkt.
Et andet aspekt, som Stefania Butera har forholdt sig til i publikationen, er de fremtidige ordninger som kan få indflydelse på, hvordan byggebranchen i fremtiden skal forholde sig til dokumentation og certificering af miljøpræsentationer og bæredygtighed.

”Det er vigtigt, at vi holder øje med både de nationale og internationale strategier, tendenser og udviklingsperspektiver. De kan få stor indflydelse på, hvordan vi skal bygge i Danmark. Derfor beskæftiger vi os også med fremtidige ordninger på både dansk og europæisk niveau. Det er vigtigt at have førertrøjen på, når det handler om at fremtidssikre vores markedsposition gennem den bæredygtige omstilling”, understreger Stefania Butera.

Om publikationen

Teknologisk Institut har udarbejdet en publikation på baggrund af en rapport, som kortlægger og præsenterer de mest kendte miljøvurderingsordninger i den danske byggebranche.

Formålet med publikationerne er at skabe klarhed om de mange ordninger, som i dag anvendes i den danske byggebranche (herunder miljøvaredeklarationer, mærknings- og certificeringsordninger), samt skabe overblik over de fremtidige ordninger, som på både dansk og europæisk niveau vil etablere sig som værktøjer til miljøvurdering fremadrettet. Formålet med publikationerne er ikke at præsentere en udtømmende liste over miljøvurderingsordningerne, men at skabe overblik over de mest udbredte i den danske byggebranche. Disse er blevet udvalgt på baggrund af en række interviews med aktører i byggebranchen, som Teknologisk Institut har tidligere udført.

Publikationerne kan downloades her

Fakta og definitioner

Miljøbelastning: den virkning, eventuelt skadelig, for mennesker, organismer eller deres miljø, forårsaget af menneskers og virksomheders aktiviteter (fx produkter, projekter eller forurenende stoffer).
Miljøpræstationer: det målbare resultat af en organisations evne til at opfylde miljømål og målsætninger, der fremgår af organisationens miljøplan eller -politik.
Bæredygtighed: det, som “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov” (Brundtlandrapporten, 1987).

Vil du vide mere?

Kontakt: Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, 7220 1951