Guide til cybersikkerhed i IoT-produkter

På dette webinar vil du få et indblik i, hvordan ny dansk specifikation er bygget op, hvordan den er blevet til, samt hvilken værdi den kan tilføre dit arbejde med cybersikkerhed.Read more


Webinar: TCO-værktøj for transportydelser

Tirsdag d. 18. januar kan du deltage i et webinar, der sætter fokus på det nye TCO-værktøj for beregning af totalomkostninger for transportydelser.Read more


Novel Food temadag med Fødevarestyrelsen

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut og Fødevarestyrelsen til temadag der sætter fokus på novel food. På dagen vil du bl.a. kunne opleve en rundvisning i instituttets fødevarelaboratorier.

Det øgede fokus på bæredygtig fødevareproduktion og grøn omstilling, afføder et behov for bedre udnyttelse af sidestrømme og restprodukter fra fødevareindustrien, som potentielt set kan være novel food.

Samtidig sker der også en hastig udvikling indenfor oprensnings- og forarbejdningsprocesser, som også kan lede til novel food ingredienser. Dertil kommer, at det globale marked hele tiden bliver mindre og mindre forstået på den måde at import af fødevarer fra tredje lande bliver mere almindelig. Dette betyder potentielt, at man importerer en fødevare som er ”novel food”.

Fødevarestyrelsen og Teknologisk Institut vil på denne temadag give deltagerne en guidet tur rundt i novel food reglerne og en introduktion til EU’d digitale novel food-ansøgningsplatform. Deltagerne vil også få viden om, hvad den gode novel food-ansøgning skal indeholde fra novel food ekspert i EFSA fra Morten Poulsen fra DTU. Til slut vil der være mulighed for rundvisning i fødevarelaboratorierne på Teknologisk Institut samt faciliteterne til pilotproduktion af insekter.

Info

Tidspunkt: torsdag d. 20. januar, Kl. 10:30 – 16:00

Sted: Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

Pris: det er gratis at deltage i arrangementet

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her


Webinar: Olier og fedtstoffer i madindustrien

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut til et webinar, der sætter fokus på olier og fedtstoffers rolle i fødevareapplikationer. På webinaret kan du få indsigt i feltet, og høre forskellige oplægsholdere.

Olier og fedtstoffer kan være vanskelige at arbejde med. Derfor tilbyder Teknologisk Institut et gratis online webinar om oliers og fedtstoffers roller i fødevareapplikationer til gavn for fødevarevirksomheder.

Det gratis online webinar gennemgår oliers og fedtstoffers rolle i fødevareindustrien og omhandler hovedsageligt krystallisering, formulering og oxidation af olier og fedtstoffer og virkningen af disse processer i fødevareapplikationer. Dette vil bl.a. give deltagerne en bedre forståelse af, hvordan krystallisering kan styre tekstur, mundfornemmelse og produktstabilitet.

Desuden vil deltagerne få en indsigt i, hvordan olier og fedtstoffer kan formuleres til emulsioner for dermed at forhindre faseadskillelse i olie og vand, og hvordan emulsioner kan bruges til tilsætning af ikke-vandopløselige ingredienser såsom æteriske olier og nogle vitaminer (f.eks. D-vitamin) og dermed forbedre deres biotilgængelighed i fødevareapplikationer.

Oplægsholderne er seniorspecialist og ph.d. Bianca Lucani, som er ekspert i olier og fedtstoffer og emulsionsteknologi, og konsulent Lars Månsson, der har mange års erfaring inden for olie- og fedtoxidation.

Info

Tidspunkt: torsdag d. 20. januar 2022, Kl. 14:00 – 15:00

Sted: Online

Pris: det er gratis at deltage i webinaret

Du kan læse mere og tilmelde dig her


Konference: Sikkerhed og standarder som drivkraft for Power-to-X

Deltag i en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.

Power-to-X er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder.

Som frontløber inden for grøn energi, skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af Power-to-X-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:

 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • System-integratorer og operatører
 • Aftagere af brændsler, ex, landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner.

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden.

Info

Tidspunkt: onsdag d. 26. januar 2022, Kl. 9:30 -16:30

Sted: Vejle

Pris: det er gratis at deltage

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her


Webinar: Food Safety Culture

Er du fødevareproducent eller producent af udstyr til fødevareproducenter, og arbejder du med fødevaresikkerhed til daglig? Så tilmeld dig dette webinar om Food Safety Culture.Read more


Master Class: IoT og bæredygtighed

Mandag d. 31. januar kan du deltage i et webinar, hvor du kan få indsigt i hvilket potentiale IoT har for bæredygtighed, særligt med fokus på levetidsforlængelse og tilstand.Read more