Europæisk ”Digital Innovation Hub” baner vejen for implementering af robotteknologi

Hvad kan robotautomatisering tilbyde min virksomhed? Og hvordan finder jeg frem til den rigtige automatiseringsløsning? Det er to centrale spørgsmål, som virksomheder kan få svar på ved at blive en del af det europæiske projekt ”ROBOTT-NET”. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

På europæisk plan tales der meget om at skabe tværnationale ”innovation hubs” for at sætte skub i europæisk innovation og skabe vækst og arbejdspladser. ROBOTT-NET er et eksempel på en innovation hub, hvor de fire førende robotcentre i Europa er knyttet sammen i et projekt, som giver en stærk synergi mellem kompetencer og ydelser. Formålet er at banen vejen, så langt flere virksomheder får adgang til vidensamarbejde og spidskompetencer på tværs af landegrænser.

ROBOTT-NET omfatter Teknologisk Institut, Fraunhofer (Tyskland), Technalia (Spanien) og The Manufacturing Technology Centre (England). De fire RTO’s samarbejder i forvejen med alle størrelser af virksomheder med det formål at bringe deres ideer til markedet eller at optimere deres produktion med hjælp fra robotteknologi.

De fire RTO’s er placeret i lokale ”cluster of excellence”, og deres arbejde tager udgangspunkt i en omfattende teknologisk infrastruktur af test- og demonstrationsfaciliteter. Placeringen i lokale klynger betyder, at de er tæt koblet til en række andre ressourcepersoner som fx systemintegratorer, universiteter m.fl. og derfor hurtigt kan bringe virksomhederne i kontakt med disse andre aktører efter behov. Det øger værdien af test- og demonstrationsfaciliteterne og skaber en form for ”one-stop-shop”.

”Forudsætningen for, at en dansk spiller som os, bliver en blandt fire i en førende international robotics innovation hub, er, at vi selv repræsenter et førende udviklingsmiljø, og at vores kompetencer og infrastruktur er bredt anerkendt. Her har det været afgørende, at vi har været med fra en start, og har opbygget state-of-the-art på unikke kompetencer. Det er det, som har gjort os til en attraktiv partner og koordinator i projektet”, siger Kurt Nielsen, direktør i Robotcentret, Teknologisk Institut.

Gratis adgang til kompetencer

ROBOTT-NET er målrettet teknologiske udviklere, nystartede virksomheder, små og mellemstore virksomheder og etablerede producenter samt akademikere og investorer. Kort sagt kan alle med en konkret ide, udfordring eller et udviklingsprojekt relateret til industrielle- og servicerobotter blive en del af programmet. Formålet er at stimulere europæiske virksomheder til i langt højere grad at implementere robotteknologi med det formål at skabe innovation og arbejdspladser.

Igennem ROBOTT-NETT kan virksomheder ansøge om en voucher (en kupon) til et gratis 3 måneders forløb, hvor virksomheden får adgang til test- og demonstrationsfaciliteter og konsulenthjælp hos de fire RTO’s. 64 udvalgte projekter vil modtage en ROBOTT-NET-kupon, som er rygraden i programmet. Det giver virksomhederne ret til ca. 400 timers gratis rådgivning med roboteksperter fra hele Europa.

”Et voucher program målrettet start-ups og små og mellemstore virksomheder betyder, at det er gratis for virksomhederne at benytte faciliteterne. Det baner vejen for, at flere kommer i gang med robotteknologi, da økonomi ofte kan være en barriere for især opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder”, fortæller Kurt Nielsen, direktør i Robotcentret, Teknologisk Institut.

Mulighed for at teste ny teknologi

Virksomhedens formål med at gå ind i projektet kan være at teste en ny teknologi eller at bringe en eksisterende teknologi ind på et nyt marked. Og den fornemste opgave for ROBOTT-NET er at sørge for, at virksomhedernes bedste robotideer bliver forankret i rigtige produkter eller i en mere innovativ produktion. Det betyder, at virksomhederne ved afslutning af ​​programmet står med en konkret beskrivelse af den tekniske innovation, virksomheden har brug for, samt en forretningsplan for produktmodenhed eller robotautomatisering.

”Selv om programmet er åbent for alle virksomheder i EU-lande, er der en højere koncentration af virksomheder, som befinder sig i nærheden af de fire kompetencecentre. Det viser, at nærhed betyder noget. I den forbindelse glæder jeg mig over, at Danmark faktisk er det land, der har flest ansøgere til programmet – det viser, at der blandt danske virksomheder er stor interesse for robotteknologi. Det lover godt for fremtiden”, fortæller Kurt Nielsen.

Otte udvalgte virksomheder vil blive tilbudt yderligere sparring. Her vil ROBOTT-NET sammensætte et projekt ud fra en eksisterende problemstilling, og teknologien vil blive implementeret som pilotproduktion. Implementeringen af ideerne tager i høj grad udgangspunkt i de test- og demonstrationsfaciliteter, der findes hos de fire RTO’er.

I projektperioden vil ROBOTT-NET desuden holde Open Lab-arrangementer i Danmark, Tyskland, England og Spanien. Disse begivenheder vil fremme netværk mellem robotudviklere, investorer, slutbrugere og andre for at hjælpe deltagerne frem til relevant viden og samarbejdspartnere.

”De arrangementer, der holdes i Danmark, giver danske virksomheder mulighed for at møde de andre RTO’er i Odense, og dermed få et indblik i, hvad de andre arbejder med og kan tilbyde af kompetencer. Samtidig skaber det et rum, hvor danske virksomheder kan møde nye samarbejdspartnere”, siger Kurt Nielsen.

Hvorfor er ROBOTT-NET en succes?

For virksomhederne giver det merværdi, at det er de fire førende RTO’s i Europa, der har sluttet sig sammen i ROBOTT-NET. Desuden er en væsentlig baggrund for succesen, at parterne altid har fokus på, hvad der er bedst for virksomheden og ikke på, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte RTO.

” For at sikre en optimal værdi for virksomheden fokuserer vi i ROBOTT-NET på matchning mellem RTO og virksomhed. Uanset, hvem virksomheden først henvender sig til, så bliver virksomheden sat i forbindelse med den RTO, der har den mest specifikke viden relateret til det problem, den pågældende virksomhed har. For eksempel vil en dansk virksomhed, der kontakter Teknologisk Institut med en idé eller en prototype, bliver henvist til en af de andre RTO’s, hvis det giver mere mening og værdi til virksomheden.  I den henseende er det vigtigt, at alle forstår balancen mellem at betjene et kommercielt marked og gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket netop er en kernekompetence for RTO’er”, siger Kurt Nielsen, direktør i Robotcentret i Odense og fortsætter:

”Endelig er en vigtig forudsætning for succes, at samarbejdet udspringer af lokale klynger, hvor vi hurtigt sætte virksomheden i kontakt med andre relevante aktører, der kan bringe robotideen helt i mål”.

En investering i fremtiden

Teknologisk Institut ser deres engagement i ROBOTT-Net som en investering i fremtiden. I de enkelte samarbejdsprojekter kan der godt være et nettotab, da ikke alle omkostninger bliver dækket i projektet:

”Til gengæld får vi så meget andet ud af at være med. Vi har et tæt samarbejde med nogle af de fremmeste udviklere af robotteknologi i Europa. De andre har virkelig store faciliteter, som vi dermed får mulighed for at tappe ind i. Til gengæld vil de gerne vide mere om vores fleksible produktion, og så er de heller ikke lige så gode til at samarbejde med SMV’er, så her kan de lære noget af os. Så samarbejdet og udvikling af viden og kompetencer går begge veje”, fortæller Kurt Nielsen.

Fakta om de fire RTO’s

I de europæiske lande findes der en række ”Research and Technology Organisations” RTO, som svarer til de danske GTS-institutter.

Teknologisk Institut (Danmark) har to robotinnovationshaller, der fungerer som levende laboratorier. Hallerne danner grundlag for udvikling og test af innovative robotteknologier til alle relevante sektorer (fx produktion, landbrug, sundhed og servicesektoren).

Fraunhofer (Tyskland) blev etableret for 40 år siden. Afdelingen ”Robots and Assistive Systems” fokuserer på udviklingen af ​​robotsystemer og automatiseringsløsninger til industri og servicesektoren.

Technalia (Spanien) er en del af ”Advanced Manufacturing Business Unit” fokuserer på tre forretningsområder: 1) prototyper og kontrol af robotter, 2) professionel serviceautomatisering og 3) moderne automatisering som fx sensorbaseret styrings- og samarbejdsrobotter.

Manufacturing Technology Center (UK) udvikler og demonstrerer innovative fremstillingsprocesser og teknologier i industriel skala i et fleksibelt lavrisikomiljø i samarbejde med industri, akademi og andre industrier. MTCs ekspertområder omfatter intelligent automatisering, avanceret værktøj og fixturering.

Læs mere her

Denne artikel har været bragt i publikationen “Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden”