ETV

ETV fremmer international markedsføring af grønne teknologier

Af Susanne Otto

Miljøteknologi og grøn energi er danske styrkeområder med stor eksport. Fra 2013 til 2014 steg eksporten af grøn energiteknologi med 15 % til 44 mia. DKK, men der er potentiale til mere igennem ETV certificering.

Små virksomheder har svært ved at overbevise købere

Udfordringerne er at få gang i salget udenfor Danmark. En stor del af udviklingen sker i små virksomheder, som typisk ikke er internationalt kendte og derfor har svært ved at overbevise potentielle købere om performance og driftssikkerhed af nye og innovative miljøteknologier. En dansk virksomhed som har erfaring med ETV er Moesbaek og Torben Krejberg fortalte om dette til en konference i Aarhus den 11. november 2015.

Danske virksomhed Mosbaek kæmpede med plagiater

Torben Krejberg fra Mosbaek gav et levende indblik i de udfordringer, som Mosbaek mødte efter patentet på deres vandbremse udløb. Vandbremsen er baseret på en gammel idé om lokal forsinkelse af vandet og et rigtig godt bud på, hvordan man klarer de øgede mængder vand, som er en konsekvens af klimaforandringerne og den øgede regnintensitet, på en økonomisk og miljømæssigt forsvarlig måde uden energiforbrug.

– Vi oplevede at konkurrenter med plagiater dukkede op overalt. Der kom fokus på pris frem for kvalitet, og useriøse spillere, der påstår hvad som helst, havde frit spil, fordi der ikke findes standarder, der sikrer slutbrugeren og en reel ligeværdig konkurrence, siger Torben Krejberg og fortsætter:

Derfor besluttede vi, at ETV skulle være en del af en løsning for at kunne imødegå vores udfordringer med useriøse konkurrenter. Her er et system, hvor man kan få verificeret sine påstande om sit produkt. Yderligere kan det løftes op og få gyldighed i hele EU. ETV er en meget grundig og omfangsrig afdækning – ikke blot et stempel. Gode partnere i systemet i form af velanskrevne institutter og samarbejde med universiteter i EU giver høj troværdighed.

ETV-processen hjælpes af eksperter

ETV-processen ser simpel ud på papiret, men kan godt virke lidt uoverskuelig for den, der skal igennem den første gang.

– Vi var glade for at der heldigvis er en projektleder, der kender processen og med denne også et bagland af eksperter til at hjælpe med de tekniske udfordringer. Mosbaek skulle blot stille op med det vi kunne, og resten blev så ordnet, siger siger Torben Krejberg. – Med en verifikation med fokus på performance har vi fået et værktøj til at sætte rammerne for en fair konkurrence.

Torben Krejbergs råd til andre, der overvejer ETV:

  • Vær klar på jeres ’statement’, hvad skal verificeres.
  • Få projektet prioriteret og få vigtigheden kommunikeret ud i hele organisationen, så der er opbakning hele vejen rundt.
  • Vær realistiske med ressourcer og tidsplan.
  • Hold fast – giv ikke op.
  • I tvivl? – Gør det!

Konferencen den 11. november

Repræsentanter for udviklere af grønne teknologier og infrastrukturen omkring ETV-certificering i Danmark var samlet til konference i Aarhus den 11. november 2015. Konferencen var arrangeret af DANETV, Innovationsnetværk for miljøteknologi, ETA Danmark og Miljøstyrelsen. Formålet med konferencen var at gøre opmærksom på ETV som et redskab til at ”booste” salget af innovative miljøteknologier i Danmark og i udlandet, drøfte barrierer for øget salg af dansk udviklet miljøteknologi og håndtering af disse samt give overblik over muligheder for hjælp til eksport af miljøteknologi.

DANETV

Dansk Center for Miljøteknologiverifikation – DANETV – er et samarbejde mellem Agrotech, DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology og DELTA. Disse samarbejder med ETA-Danmark, der er akkrediteret som verfikationsenhed under EU ETV piloprogrammet af DANAK. Læs mere om DANETV