Et skridt mod CO2-neutrale renseanlæg

Unisense er en højteknologisk virksomhed med speciale i produktion af mikrosensorer. DHI har i samarbejde med virksomheden medvirket til at udvikle sensorer, der kan måle opløst lattergas, som udledes fra renseanlæg. Målingerne skal hjælpe renseanlæg med at blive CO2-neutrale.

Lattergas er 300 gange så belastende for klimaet som CO2 og kan udgøre over halvdelen af de reelle udledninger af drivhusgasser fra renseanlæg. Samtidig er lattergas meget svær at måle og de hidtidige metoder til at måle udledningerne har ikke været tilstrækkelig pålidelige. Reduktion af lattergasudslip er derfor et markant bidrag til at gøre renseanlæg over hele verden klimaneutrale.

I et tværfagligt samarbejde mellem Unisense, Vandcenter Syd og DHI er de nødvendige sensorer blevet udviklet til at måle lattergasudledningerne. Det skete bl.a. i et projekt støttet af Vandteknologiens Udviklingsfond VTUF.

CTO hos Unisense Mikkel Holmen Andersen er tilfreds med samarbejdet med DHI og siger:

”Vi har haft stor gavn af DHI’s branchekendskab, og i kraft af den direkte og uformelle sparring og kontakt vi har haft med DHI og deres kendskab til markedet for sensorteknologi, kommer vi tættere på nye kunder.”

Læs mere på DHI’s hjemmeside.