Om Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Formålet med Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion er at fremme anvendelsen af avanceret produktionsteknologi i små og mellemstore danske virksomheder.

Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion skal over fire år formidle viden og udmønte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder. GTS-institutterne er en del af partnerskabet.

Erhvervspartnerskabet giver virksomheder:

  • Hjælp til at afklare, hvordan produktionen kan automatiseres og/eller digitaliseres og de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.
  • Mulighed for at få hjælp til at implementere ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi i produktionen eller andre steder i virksomheden.
  • Mulighed for at få tilskud til rådgivning og uddannelse, men ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.

Hvem er med i erhvervspartnerskabet?

Erhvervspartnerskabet består af DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA (Ingeniørforeningen), GTS-foreningen, Håndværksrådet samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Læs mere her