Kontaktinformation til GTS-eksperter

Der er udarbejdet en liste over godkendte konsulenter, som kan benyttes af virksomheder, der gerne vil have støtte igennem Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. På listen finder du også GTS-eksperter, som du igennem partnerskabet har mulighed for at indgå et samarbejde med.

Listen opdateres løbende og du kan se den fulde liste her

Virksomheder har desuden mulighed for at pege på private rådgivere/konsulenter, så de kan søge om at blive en del af konsulentlisten for Erhvervspartnerskabet. Erhvervsstyrelsen har godkendt kriterierne for at blive optaget på listen.

Læs mere her