radioudstyr

Er du klar til den nye lov om radioudstyr?

Af Jan Askov

Nedtællingen fortsætter – nu er der kun 4 måneder til den nye lov om radioudstyr træder i kraft. Sælger du produkter med radiomoduler i, er der grund til at spidse øre, for loven rammer produkterne bredt.

I juni 2016 træder en ny lov for radioudstyr i kraft. Den nye radioudstyrslov er en implementering af radioudstyrsdirektivet (RUD), der gælder for radioudstyr, som indeholder radiosendere og/eller -modtagere. Loven er også kendt under den engelske forkortelse ’RED’ fra Radio Equipment Directive. RUD/RED (2014/53/EU) udkom 14. april 2014 og afløser radio- og teleterminaludstyrsdirektivet R&TTE (1999/5/EC) fra 1999.

Hvornår gælder den nye radioudstyrslov fra?

I skrivende stund er der ca. fire måneder tilbage, hvor det kun er R&TTE-direktivet, der gælder. Derefter er der en et års overgangsperiode, hvor R&TTE- eller RUD-direktiverne kan benyttes, hvorefter det kun er RUD-direktivet, der gælder.

For producenter af elektronikprodukter – med eller uden radiomoduler – bør man være opmærksom på, at overensstemmelseserklæringen (også kendt som Declaration of Conformity, DoC) skal tilrettes efter datoerne for, hvornår reglerne træder i kraft. Kort fortalt ser billedet således ud:

 • Frem til 13. juni 2016 gælder R&TTE-direktivet:
  Overensstemmelseserklæringen (DoC) er kun i henhold til R&TTE-direktivet. Det er ikke tilladt at erklære overensstemmelse i henhold til RUD direktivet).
 • I perioden fra og med 13. juni 2016 og til 13. juni 2017 gælder både R&TTE- og RUD-direktiverne:
  Overensstemmelseserklæringen (DoC) skal enten være i henhold til R&TTE-direktivet ELLER i henhold til RUD-direktivet. Det er ikke tilladt at erklære overensstemmelse i henhold til begge direktiver. Det er dog tilladt at vedlægge begge med tydelig datering af, hvornår de gælder.
 • Fra og med 13. juni 2017 er det kun RUD-direktivet, der gælder.
  Overensstemmelse erklæringen (DoC) er kun i henhold til RUD direktivet. Det er ikke tilladt, at erklære overensstemmelse i henhold til R&TTE-direktivet efter denne dato.

Dette gælder alle produkter, der placeres på markedet fra denne dato. Det gælder ikke radioprodukter, der allerede er placeret fysisk på marked, dvs. de produkter der står ude hos kunderne.

Hvilke nye produkter er omfattet af radioudstyrsdirektivet?

I og med EU’s klassifikation af radioudstyr har ændret sig en smule, er der ændringer i hvilke produkter, der hører under RUD fremadrettet. Følgende er en rettesnor for, hvilke produkter, der hører under RUD, og hvilke, der falder udenfor direktivet:

Produkter der som noget nyt er omfattet af RUD:

 • Radio- og tv-modtager (broadcast)
 • Radioudstyr, der sender og modtager under 9 kHz
 • Radiodetermination-udstyr (fx RADAR, RFID, bevægelsesdetektor, hastigheds-bestemmelsessystemer og lign.)

Produkter der ikke længere er omfattet af RUD:

 • Teleterminaludstyr (fx gammeldags telefoner med ledning, fax-maskiner og andet udstyr der er direkte tilsluttet det offentlige telenet, så som TDC’s telefoncentraler)
 • Specialkonstruerede evalueringssæt beregnet til professionelle, som udelukkende skal anvendes til forskning og udviklingsfaciliteter

Det er dog ikke tilladt at placere udstyr på markedet i et felt-/pilotforsøg udenfor forsknings- og udviklingsfaciliteterne med eksempelvis prototyper eller færdige udviklede produkter. Disse produkter skal overholde gældende lov – også selvom de er prototyper – da de er placeret på markedet og bragt i anvendelse.

Er du klar?

For at kunne besvare dette spørgsmål skal vi se lidt nærmere på de administrative og tekniske krav i direktivet.

De administrative krav i RUD er opstrammet, således at det ikke bør/kan misforstås, at alle, der placerer produkter på markedet i EU, er klar over deres ansvar og rolle overfor deres kunder og myndigheder. At give produkter væk gratis betragtes også, som om man placerer udstyr på markedet. I lovteksten beskrives det således: ”Bringes i omsætning og gøres tilgængelige på markedet… med eller uden vederlag”.

En af hovedstramningerne er, at der stilles større krav til distributører og importører af elektronikprodukter. Disse aktører skal grundigt undersøge, om de elektronikprodukter, de videresælger, overholder kravene. Der må ikke foreligge en fejlbehæftet eller direkte misvisende dokumentation for, at produkterne overholder kravene i loven.

Sporbarhed er i fokus

Desuden skal man huske at sætte kontaktinformation på produktlabellen. Teksten i RUD lyder således: ”Fabrikantens eller importørens navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke samt en postadresse, hvor fabrikanten eller importøren kan kontaktes, skal klart fremgå af de apparater, som fabrikanten eller importøren bringer i omsætning”.

Kravene til brugsanvisningen er også blevet opstrammet, idet den nu også skal indeholde information om de frekvensbånd, som radioudstyret anvender og den maksimale effekt, som udsendes i disse frekvensbånd.

RUD indeholder nye krav til produktets sporbarhed, som hænger sammen med mærkningen af produktet. Det skal være muligt at spore produkterne helt tilbage gennem produktionsfasen, og denne pligt gælder for alle led af afsætningskæden.

Nye beføjelser for EU-kommissionen

EU-kommissionen vil i fremtiden kunne sætte krav til, hvorledes radioudstyr skal være konstrueret, såsom krav angående universale opladere, personoplysningssikkerhed og meget mere. Generelt er der med det nye direktiv åbnet op for, at EU kommissionen har beføjelser til at sætte yderlige krav til radioudstyr løbende.

Alle de vurderinger, som de bemyndigede organer har udstedt (Notified Body opinions) under R&TTE-direktivet, er ikke gældende efter den 13. juni 2017. Desuden sker der også ændringer for de bemyndigede organer, idet Notified Body opinions bliver erstattet af en Notified Body rapport og EU Type Examination Certificate under RUD.

Radioudstyr under 9 kHz hører under RUD

På det tekniske område er der ikke de store ændringer. Den største ændring er, at RUD nu omfatter alle sendere og modtager fra 0 Hz til 9 kHz samt radio- og tv-modtagere. Dette berører producenter af høreapparater med telespole, producenter af værktøj og plæneklippere, der benytter dette frekvensbånd til positionsbestemmelse, samt producenter af radio- og tv-udstyr.

Nye standarder er på vej

Den nemmeste metode til at overholde lovens krav, er stadig at benytte harmoniserede standarder, men disse vil blive erstattet af nye standarder under RUD, og der er ca. 163 opdateringer undervejs. Standardorganisationen ETSI har allerede udmeldt, at dette ikke kan nås inden 13. juni 2016. Vi venter spændt på en udmelding fra ETSI om, hvordan vi skal håndtere dette problem, for det kan blive et stort problem for producenterne.

En guide for radioudstyrsdirektivet er ved at være på trapperne. Guiden laves i samarbejde med EU-kommissionen og EU-medlemslandenes regulatoriske myndigheder – men om den udkommer inden den 13. juni 2016 er dog stadig meget uvist.

Hold øje med myndighedernes udspil

I løbet af det sidste års tid er der dukket flere usikkerheder op angående fortolkningen af teksten i RUD-direktivet. Derfor bør vi stadig slå lidt koldt vand i blodet og vente på de næste udspil fra EU-kommissionen. DELTA vil forsat overvåge udviklingen og følger op på dette emne via netværksmøder i vores Wireless Klub, udgivelse af artikler samt afholdelse af workshops i løbet af 2016, hvor vi går mere i dybden med forskellige områder af den nye radioudstyrslov.

De fleste virksomheder vil i første omgang blive påvirket af de administrative ændringer i RUD-direktivet. Derfor er det DELTA’s anbefaling, at fabrikanter og importører allerede nu går i gang med at identificere, om produktdokumentationen er i orden, og om der er nye tekniske krav, som også skal overholdes.

For de fleste fabrikanters tilfælde, skal deres produkter først være klar til markedet den 13. juni 2017, og derfor har de lidt over et år til at rette de få ting, der kræves for at overholde den nye radioudstyrslov.

Har du brug for at vide mere?

For yderligere information om det nye radioudstyrsdirektiv kontakt Jan Askov, seniorkonsulent, Test & Consultancy hos DELTA på tlf. +45 72 19 44 58, jas@delta.dk

Læs mere om Radioudstyrsdirektivet – RED