I et nyt projekt advarer Statens Serum Institut og et GTS-institut om, at energibesparelse ved reducering af brugsvandstemperaturen kan øge risikoen for at flere får legionærsygdom.

Det stigende ønske om at spare på energi af hensyn til klimaet, større uafhængighed af ressourcer og økonomi generelt, øger risikoen for den potentielt dødelige lungebetændelse legionærsygdom. Det sker ved, at temperaturen i brugsvands-anlæg sættes for lavt, og Legionella-bakterier derved fx kan spredes til mennesker via aerosoler – små vandpartikler eller vanddråber – fra bl.a. brusebade. Derfor advarer et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. Teknologisk Institut og Statens Serum Institut mod at spare på varmen i installationer til brugsvand.

”Ønskerne om at reducere temperaturerne giver potentielt store energibesparelser. Men desværre glemmes i den sammenhæng ofte den øgede risiko for udvikling af Legionella i installationerne. Det sker, når ønsket om energibesparelser gør, at man kommer under mindstetemperaturen på 50 grader”, siger seniorkonsulent og projektleder Kaj Bryder, Teknologisk Institut.

Advarslen kommer fra en arbejdsgruppe, som – via et EUDP-projekt under Energistyrelsen – bl.a. skal risikovurdere Legionella i lyset af generelle ønsker om energibesparelser.

Danmark er særligt udsat

Legionella kan give lungebetændelsen legionærsygdom, som specielt rammer ældre og svækkede personer. Symptomerne er oftest høj feber, forvirring, hoste, åndenød og smerter i brystet. Sygdommen kan behandles med antibiotika, men den har alligevel en dødelighed på ca. 10 pct.

”Danmark er i særlig grad udfordret, da den registrerede forekomst af legionærsygdom i Danmark ligger blandt de højeste i Europa. Årsagen er antagelig multifaktuelle og delvist uforklarede, men forbedret overvågning, stigende antal patienter der undersøges, energibesparelse, klimaændringer og en voksende ældre og sårbar befolkning er antageligt alle faktorer der er medvirkende til den høje og stigende registrering”, siger fagchef Søren Uldum, Statens Serum Institut.

Anbefaler højere temperatur

Legionella er som andre mikroorganismer følsom overfor høje temperaturer. De nuværende danske krav er på minimum 50 grader. Sammenlignet med andre lande er kravet blandt de lave, men acceptabelt. Dog viser tilbagemeldinger fra praksis imidlertid, at brugsvandsanlæg ofte driftes ved lavere temperaturer end disse.

”Ud over konstante temperaturer over 50 grader, har man anvendt såkaldt temperaturgymnastik, hvor man har kompenseret for lavere temperaturer med periodisk højere varmtvandstemperatur. Men dokumentationen for denne metode har desværre vist sig at bygge på ældre og ufuldstændige resultater, og især har der været misforståelser ang. nogle tyske krav”, siger Kaj Bryder.

Der er udviklet flere kemiske og fysiske metoder, som kan forebygge forekomsten af Legionella, fx ultraviolet lys, filtrering og tilsætning af forskellige klorforbindelser og ozon. Her konstaterer arbejdsgruppen, at da det ikke er særlig præciseret i myndighedskrav og vejledninger, er det vigtigt, at der foreligger en tydelig dokumenteret effekt af sådanne virkemidler – og helt ud til tapstederne.

Læs mere om projektet her

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox