Innovation Scoreboard

En flot anden plads med en brist

Kommentar af direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen

Da EU’s Innovation Scoreboard blev offentliggjort i starten af marts, kunne Danmark godt klappe sig selv på skulderen. Vi blev placeret som det andet mest innovative land i EU, og dertil klarede vi os bedre end resten af EU- landene på flere områder. Samlet set havde Danmark noget at glæde sig over, men som altid er der plads til forbedring.

EU’s rapport peger nemlig på, at det halter bagud på området for små og mellemstore virksomheder – SMV’erne. Det gælder især, når det kommer til SMV’er samarbejde med andre aktører, herunder både forskningsinstitutioner og andre virksomheder, hvor vi er faldet tilbage med hele 4 %. Samtidigt har vi haft nulvækst, når det kommer til antallet SMV’er med innovative produkter og processor.

Hos GTS ser vi SMV’ernes udvikling som et vigtigt område i det danske erhvervsliv, som det danske folketing simpelthen ikke må forsømme. GTS-institutterne arbejder for at bygge bro mellem forskningsmiljøer og erhvervslivet, med et særligt fokus på SMV’erne. I 2012 hjalp GTS-institutterne mere end 15.000 SMV’er med rådgivning til at udvikle nye og innovative produkter samt til at være mere innovative i deres måde at arbejde og tænke på.

Det er derfor nedslående at se, at det alligevel halter bagud på netop dette område i det ellers så innovative Danmark. SMV’erne har nemlig et glimrende vækstpotentiale, men mangler ofte blot hjælpen til at kunne realisere potentialet fuldt ud. Hvor Danmark ellers får ros af EU for diverse muligheder inden for forsknings – og innovationssamarbejder, så er det dog tydelig at SMV’erne bliver tabt bag vognen.

Med DI og Dansk Erhvervs nye rapport om en haltende dansk konkurrenceevne i baghovedet, kan man ikke lade vær med at tænke på fremtiden. Indenfor få år kan vi måske se os overhalet inden om af andre EU-lande. EU’s Innovation Scoreboard rapport viser, at den årlige vækst i innovationsevnen fra 2006-2013 har været en sløv 0,9 % i Danmark. Gennemsnittet for EU har været 1,7 %, da mindre innovative lande har stormet frem.

Hvis den danske konkurrenceevne skal styrkes, skal SMV’erne støttes, så de kan blive mere konkurrencedygtige. Jens Klarskov, adm. direktør hos Dansk Erhvervs sagde selv i forbindelse med deres rapport om den danske konkurrenceevne, at Danmark har tabt konkurrencekraft på bl.a. den manglende kommercialisering af forskning. Fra GTS anbefaler vi, at det bliver muligt yderligere at intensivere indsatsen for at få viden i arbejde. Med etableringen af Danmarks Innovationsfond kommer vi et stykke, det bliver afgørende med videnspredning til de danske SMV’er. Med de nyvalgte 9 bestyrelsesmedlemmer, håber vi fra GTS’ siden, at fonden i designet af programmer og virkemidler fokuserer på SMV’ernes behov for ny viden, som vil gavne mange danske virksomheder.