Elektroniske pilleæsker kan føre til millionbesparelser

Forsøg med teknologisk medicinadministration giver gladere borgere og viser vejen til store millionbesparelser i hjemmeplejen, viser ny evaluering fra Teknologisk Institut.

Mere end 200 millioner kroner om året. Så meget kan landets kommuner spare ved at indføre elektroniske medicinbeholdere til at administrere medicineringen i hjemmeplejen/sygeplejen. Det viser en ny evaluering lavet af Teknologisk Institut.

Med teknologien bliver borgerne mindet om, hvornår de skal tage deres medicin samtidigt med, at mængden doseres korrekt. Det frigør personalet fra at varetage opgaver forbundet med medicinadministreringen og i stedet bruge tiden på andre former for pleje.

Evaluering af implementering

Evaluering har stået på fra 2016-2018, hvor Teknologisk Institut har undersøgt hvordan afprøvningen og implementeringen af teknologi til medicinadministration er forløbet i forskellige kommuner. Næstved Kommune har ageret projektleder, mens kommunerne Horsens, Kolding, Odense, Odsherred og Svendborg også har deltaget.

– Teknologi til medicinadministration er teknologiske hjælpemidler, der hjælper mennesker med hukommelsesbesvær til selv at kunne tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt uden hjælp fra medarbejdere til andet end dosering i teknologien, forklarer seniorkonsulent Katarina Deylami, Teknologisk Institut og tilføjer:

– Uden teknologien er der behov for hjemmebesøg og medarbejderes tilstedeværelse på bosteder og plejecentre ved hver eneste udlevering af medicin.

Stort potentiale

Evalueringen tager afsæt i en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV), som er et værktøj udviklet af Teknologisk Institut til effektevaluering af velfærdsteknologi. I evalueringen præsenteres en national business-case, som viser potentialet ved en landsdækkende implementering af teknologierne.

Business-casen viser en gevinst ved implementering af teknologi til medicinadministration i hjemmeplejen/sygeplejen i alle danske kommuner på 207 mio. kr. Det svarer til 29.951 kr. per borger om året. Det betyder at investeringen vil kunne tjenes ind efter et halvt år.

Borgere får mere ansvarsfølelse for egen medicin

De økonomiske gevinster er dog ikke de eneste man vil kunne opnå ved at indføre de evaluerede teknologier i hjemmeplejen og på plejecentre.

– Evalueringen viser også flere positive effekter for kvaliteten i service fra det offentlige og for borgerne ved at bruge teknologi til medicinadministration. For borgere på plejecentre og bosteder har teknologien blandt andet den positive effekt, at borgerne får mere ansvarsfølelse for at tage deres egen medicin, siger Katarina Deylami.

Læs mere her