Inno-MT

Eksterne evalueringer

I foråret 2012 udkom der for hvert af de ni GTS-institutter en evaluering af deres arbejde. Styrelsen for Forskning og Innovation stod bag evalueringerne.

Du finder evalueringerne for de enkelte institutter herunder: