Eksperter i human factors sørger for sikker e-navigation

Nye e-navigationsløsninger, som kan effektivisere og gøre skibsfarten mere sikker, er under udvikling i EfficienSea2-projektet. FORCE Technologys eksperter i human factors er med til at optimere løsningerne.

Af Nanna Bastved

Når skibe sejler rundt i områder som Østersøen, benytter de forskellige systemer til at indsamle og dele vigtige oplysninger til brug for navigationen. Det kan være noget af en udfordring at bevare overblikket, og der er risiko for at overse vigtige oplysninger.

Samtidig skal besætningerne rapportere og udfylde papirformularer med diverse fartøjsoplysninger til skibstrafiktjenester, havnemyndigheder og andre aktører – en administrativ og ofte rutinepræget opgave.

Disse udfordringer ønsker det EU-støttede projekt, EfficienSea2, at løse. Projektet drives af en række skibsfartsorganisationer under ledelse af Søfartsstyrelsen i Danmark.

Et samlet elektronisk adgangspunkt til alle oplysninger

Formålet med EfficienSea2 projektet er at udvikle e-navigationsløsninger, der gør det lettere at indsamle og udveksle oplysninger elektronisk mellem skibe såvel som mellem skibene og havnene. Til det formål har man udviklet den webbaserede platform, Baltic Web, til test og integration af de forskellige e-navigationsløsninger. Platformen fungerer som en samlet elektronisk adgang til e-navigationsløsningerne og rummer allerede en række forskellige tjenester fx:

  • Oplysninger om søfartssikkerhed
  • Områder i Østersøen, der ikke må besejles
  • Skibsmeldesystem
  • Ruteoptimering
  • Fartøjsoplysninger

Testet af eksperter i Human factors

Den store fordel ved Baltic Web-platformen er, at navigatørerne kan indsamle og dele alle relevante oplysninger i ét og samme system. Men hvordan kommer e-navigationsplatformen til at fungere i den virkelige verden, når den skal benyttes af skibsbesætningerne?

For at besvare det spørgsmål har FORCE Technologys eksperter i anvendt psykologi og humans factors fået til opgave at gennemføre brugervenlighedstest og ’proof of concept’-test. Vores eksperter vurderer i samarbejde med Chalmers University søfolkenes erfaringer med platformen og tester, om e-navigationsløsningerne kan optimeres med hensyn til brugervenlighed, effektivitet og sikkerhed.

“Vores primære fokus er at optimere brugervenligheden i produkter og tjenester set fra det menneskelige perspektiv. I EfficienSea2-projektet bruger vi vores ekspertviden til at sikre, at den teknologiske udvikling af e-navigationsløsningerne stemmer overens med brugernes opfattelse, forståelse og adfærd samt de faktiske brugerbehov,” forklarer Jeanette Juul Jakobsen, der er Human Factors Specialist hos FORCE Technology.

Eye tracking giver nyttig viden

I forbindelse med projektet undersøger vores Human factors-eksperter præcis hvad søfolkene gør, når de benytter de nye e-navigationsløsninger til at planlægge en rute – og de undersøger, hvad der sker, når søfolkene bruger løsningen i en simuleret navigationssituation.

Til støtte for eksperternes observation af gruppen udstyres deltagerne med en GSR-tracker (måler hudens svedproduktion), som viser stressniveau, og eye tracking-briller, der optager video af deltagernes præcise øjenbevægelser, og hvad de ser på. På den måde kan man kortlægge præcist, hvad personerne har fokus på, og deres fysiologiske reaktioner.

“Eye tracking er en fremragende metode til at indsamle en enorm mængde data, der hverken er subjektivt påvirket af observatørens perspektiv eller deltagernes egen opfattelse. Den type data giver detaljerede oplysninger om brugerens opmærksomhed i den situation, vi ønsker at teste, fx hvilke oplysninger brugeren ser eller overser. Ved at kombinere eye tracking med GSR-udstyr får vi også mulighed for at udtrække data om søfolkenes emotionelle reaktion på at bruge e-navigation. De data kan softwareudviklerne bruge som udgangspunkt for systemforbedringer baseret på konkret brugeradfærd og reaktioner,” forklarer Jeanette Juul Jakobsen.

Eye tracking-undersøgelsen gennemførtes i juni 2017. Herefter gennemgås hele datamængden grundigt, og ud fra tilbagemeldingerne kan udviklerne forbedre e-navigationssystemet.

Baggrund og fakta:

  • FORCE Technology er eksperter inden for human factors og foretager undersøgelser på mange forskellige områder, fx sundhed, detailhandel, transport og medicinsk udstyr.
  • Inddragelse af menneskelige faktorer er en metode, hvor viden om menneskers adfærd anvendes til at optimere produkter og serviceydelser, så de bliver mere brugervenlige og effektive og passer til den måde, mennesker fungerer og opfører sig på.
  • EfficienSea2-projektet drives af Søfartsstyrelsen i Danmark i samarbejde med 32 udpegede partnere fra 12 lande i og omkring Østersøen. Søfartsstyrelsen har ansvar for projektledelsen.

Læs mere

Efficiensea2-projektet

Human Factors