Vil du være med til at forme fremtidens smarte skibsfart?

Så kom med på en workshop, hvor nye ideer og projektforslag etableres og tager form til den endelige ansøgning til Innovationsfonden.

Et nyetableret maritimt partnerskab, ShippingLab, med fokus på forskning, udvikling og innovation i Det Blå Danmark skal frembringe en samlet ansøgning til Innovationsfondens ”Grand Solutions” program i august 2018.

Projekterne skal drives af medlemmerne, mens ansvaret for den røde tråd i projektporteføljen hviler på ShippingLabs styregruppe. I den styregruppe sidder FORCE Technology som GTS-nettets repræsentant.

Alle med interesse for området opfordres til at deltage i de kommende workshops.

Du kan læse mere om ShippingLab og de kommende workshops på deres hjemmeside eller via LinkedIn

Foto: Ryan Wilson on Unsplash