persondataforordningen

Er du klar til at overholde den nye persondataforordning?

Den nye persondataforordning stiller særlige krav til virksomheder, der arbejder med ’Health data’. Det er derfor vigtigt at være opmærksomhed på, hvad den kommer til at betyde for din virksomhed.

Virksomheder, der arbejder med app- eller softwareudvikling til sundhedsvæsenet, bliver påvirket af den nye persondataforordning (GDPR) og de kommende strammere regler. Blandt andet skal virksomheder, der arbejder med ’Health data’, i fremtiden have en ’Data Protection Officer’ (DPO) tilknyttet virksomheden.

Derfor kommer der en ny persondataforordning

Globalisering og Tingenes Internet (’Internet of Things’ – IOT) er i rivende udvikling og EU-lovgivningen er ikke fuldt med. Det nuværende EU-direktiv (EU Data Protection Directive 95/46/EC) er fra 1995. Det er flere gange blevet kritiseret af virksomheder og medlemslande for at være forældet, fordi det er udfærdiget i en tid, hvor internettet var nyt. Samtidig er gældende regler på området blevet kritiseret for ikke at være generiske nok på tværs af landegrænser.

Det er forventningen, at den nye ”Persondataforordningen” vil adressere disse problemstillinger, og formålet er at sikre et velfungerende marked og EU-borgeres grundlæggende rettigheder i forhold til datasikkerhed.

Persondataforordningen vil opdatere og modernisere direktivet fra 1995 med følgende overordnede mål:

”The objective of this new set of rules is to give citizens back control over of their personal data, and to simplify the regulatory environment for business. – EU.”

Påvirker alle typer af virksomheder

Persondataforordningen kommer ikke udelukkende til at påvirke multinationale virksomheder, men virksomheder på alle niveauer og typer – blandt andet medico virksomheder. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i, hvad den nye forordning kommer til at betyde for din virksomhed.

Læs mere om, hvad “Persondataforordningen” kommer til at betyde for din virksomhed på DELTA’s hjemmeside