Droner skal forebygge plantestress

Hvis landmændenes afgrøder eller gartneriernes planter bliver ramt af sygdomme, skadedyr eller mangler næringsstoffer, bliver de stressede – og det går ud over høstens udbytte og i sidste ende bundlinjen.

Specialister fra Teknologisk Instituts AgroTech og Center for Robotteknologi går nu sammen om at udvikle nye dronebaserede løsninger til landmænd og gartnerier. De kombinerer viden om avanceret droneteknologi, visionteknologi, branchens udfordringer og planternes mest optimale sundhedsparametre. Målet er at give agroindustrien bedre og billigere muligheder til at overvåge planternes sundhedstilstand, før uheldet er ude.

– Det vi har sat os for, er at finde løsninger til landbruget og til gartnerierne, så de kan blive mere effektive i deres produktion. Det gør vi bl.a. ved at bruge avancerede sensorer samt droneteknologi, som kan flyve de her sensorer ud over markerne og planterne. Og i samarbejde med agronomerne – som kender behovene hos gartnerierne og i landbruget – kan vi forebygge stress hos planterne, fortæller sektionsleder Jakob Kortbek fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

3 sideløbende forsøg

Konkret kommer arbejdet til at foregå ved at der optages billeder af forskellige sorter af vinterhvede 3 forskellige steder i landet, 3 uger i streg. Det gøres for at kunne følge planternes og sygdommenes udvikling. Herved kan man analysere forskelle i både tid, geografi og sorter. Da sygdomspletter på blade kan ikke ses fra en drone  i 50-100 meters højde, vil man med aktiviteten søge at finde andre indikatorer.

– Vi bruger såkaldte multi- og hyperspektrale kameraer, så vi meget præcist kan se planternes reflektans, som er et slags billede på plantens tilstand. Når planter bliver angrebet af sygdomme eller i øvrigt bliver stresset, falder fotosynteseaktiviteten og det kan man se i planternes farve. Men om vi klart kan se sygdomme og eventuelt hvilke sygdomme er lidt usikkert og kræver et større analysearbejde, siger sektionsleder Lars Byrdal Kjær fra Agrotech, Teknologisk Institut.

Fokus på branchens behov

For at imødekomme branchens behov, arbejdes der især på at udvikle brugervenlige, fleksible og driftssikre droner, der anvender det sidste nye teknologi.

–  Vi arbejder med den næste generation af droneteknologi. Nogle af de teknologier, vi arbejder med, er indendørs positionering af droner, anti-kollisionssystemer, autonomi, automatisk baneplanlægning og vores shared autonomy-koncept, hvor vi deler arbejdet mellem et automationssystem og en menneskelig operatør, fortæller droneekspert Mathias Flindt fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og fortsætter:

– Dronerne i sig selv giver ikke rigtig den store værdi, men i det øjeblik vi kombinerer dem med visionteknologi og automatisk behandling af data fra kameraet, kan vi faktisk levere en præcis information, som kan bruges i branchen. Så har vi en droneteknologi, der er med til at skabe reel værdi.

Aktiviteten er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet. som et led i resultatkontrakten ”Droner – fra udvikling til implementering”.

Du kan læse mere og se en video om aktiviteten her