Droner og satellitteknologier til overvågning af vand og miljø

Sensorteknologier som fx droner kan være en hjælp til at forvalte vand- og landområder og akvatiske økosystemer. Her får du nogle “Tag med hjem-budskaber” fra fælles DHI-DTU seminar. 

Mængden af satellitdata forventes at blive firedoblet inden for de næste få år. Høj hyppighed og høj opløselighed af data fra Den Europæiske Rumorganisations Sentinel satellitter er blot et eksempel på den voksende datamængde. Da oplysningerne er gratis, åbner det op for en lang række anvendelsesmuligheder over hele verden.

Samtidig giver ubemandede luftfartøjer (UAV’er), eller droner, helt nye spændende muligheder for at foretage fjernovervågning af land og vandområder. Droner tilbyder hidtil uset opløselighed og fleksibilitet – og mulighederne er langt fra udnyttet til fulde.

Dette var nogle af hovedbudskaberne fra et fælles seminar arrangeret af DHI og DTU.

Læs meget mere og find links her (dansk version)

Læs meget mere og find links her (engelsk version) 

Foto: © Shutterstock / Dmitry Kalinovsky