Droner kortlægger skader i højderne

Teknologisk Institut lader specialisterne være på jorden og giver droner opgaven med at udføre tilstandsundersøgelser på svært tilgængeligt steder. Det giver nemlig bedre value for money og fyldestgørende fotodokumentation.

Droner er avancerede værktøjer, der åbner for en række muligheder for undersøgelser af svært tilgængelige steder samt indsamling af store mængder data.

Ved hjælp af droneoptagelser og 3D modeller, kan specialister eksempelvis registrere alle synlige skader på en bygning– og bygningsejeren kan dermed få et vigtigt redskab både i forhold til vedligehold og udvikling af bygningen.

Morten Holten Petersen er certificeret dronepilot på Teknologisk Institut. Sammen med sine kollegaer, har han netop gennemført en dronebaseret skadesregistrering af 1 ud af 4 tårnsæt til Københavns Universitets Panum Institut i København.

”Tårnene på Panum Instituttet er udført in-situ og støbt med anvendelse af glideforskalling. Den blottede del af tårnene har en højde på 25 m og det er selvsagt en udfordring at foretage en skadesvurdering af tårnene – både på grund af de omkringliggende bygninger og tårnenes højde”, forklarer Morten Holten Petersen.

Value for money og hjælp til fremtidigt vedligehold

Normalt vil en traditionel skadesregistrering på en lokation som denne, blive foretaget af kostbare ”rope-access” specialister – som er specialuddannede klatrere. Men i samarbejde med Teknologisk Institut, valgte Københavns Universitet at foretage registreringen af skader ved hjælp af droneoptagelser.

I de fleste tilfælde vil droneundersøgelser være den billigste måde at foretage en visuel inspektion af svært tilgængelige steder på og også den billigste måde at indsamle et komplet fotografisk datasæt på.

Morten Holten Petersen fløj selv dronen på opgaven for Københavns Universitet. Du kan se en video fra inspektionen her.

”Vi tog udgangspunkt i en komplet fotografisk ”scanning” af de dele af tårnene, der skulle undersøges. Scanningen blev udført med drone og dels med forprogrammeret flyvning og dels med manuel flyvning. I alt tog vi 303 billeder med passende overlap, så vi kunne konstruere en digital 3D model af tårnsættet. På 3D modellen kunne vores erfarne tilstandsfolk registrere alle synlige skader og andre strukturer, som er interessante for bygningsejer”, fortæller Morten Holten Petersen.

Efter opgaven modtog Københavns Universitet en overskuelig elektronisk rapport med markering af interesseområder og gradering af eventuelle skader.

”Rapporten og den indsamlede data er et vigtigt redskab for bygningsejer, hvis der skal iværksættes reparationsarbejde, eller blot som et detaljeret øjebliksbillede, der kan indgå i det langsigtede opsyn med bygningens udvikling og vedligehold”, slutter Morten Holten Petersen.

Vil du vide mere?

Kontakt da Morten Holten Petersen, e-mail: mhop@teknologisk.dk, tlf: 72 20 29 73.