radio

Er dit køleskab en radio…?

Af Nanna Bastved på vegne af standardiseringsudvalgene S-650/S-710

Den 13. juni 2016 træder det nye radioudstyrsdirektiv (RED) i kraft. Et køleskab med integreret trådløst netværk er et radioprodukt, som skal overholde RED senest 13. juni 2017. Men hvor man tidligere har kombineret produktspecifikke teststandarder fra EMC direktivet med radiostandarder, er det endnu uklart, hvordan man skal overholde kravene i det nye direktiv, som endnu ikke (april 2016) har nogle standarder harmoniseret under sig.

Køleskabe med internetforbindelse, robotplæneklippere, RFID-tags i tøj, overvågningsudstyr i køretøjer er blot eksempler på mange af de intelligente produkter, der omgiver os i hverdagen. I takt med udbredelsen af IoT og nye opfindelser af intelligente produktløsninger øges antallet af produkter med radiomoduler tilsvarende. Det har givet EU Kommissionen anledning til at ryste posen for reglerne for radioudstyr, og 13. juni 2016 træder det nye radioudstyrsdirektiv i kraft.

-Der er sket meget på området for radioudstyr. Derfor har EU valgt at opdatere indholdet og ændre i nogle af de væsentlige krav. Der er kommet øget fokus på, at radiomodulet lever op til reglerne, og at det skal være bedre til at modtage radiosignaler for at sikre, at frekvenser anvendes så effektivt som muligt, forklarer Christian Rosenskjold, chefkonsulent hos Energistyrelsen.

Ændringerne

I RED lyder den reviderede definition af radioudstyr således:

“Et elektrisk eller elektronisk produkt, som tilsigtet udsender og/eller modtager radiobølger med henblik på radiokommunikation og/eller radiostedbestemmelse, eller et elektrisk eller elektronisk produkt, som skal suppleres med ekstraudstyr, fx en antenne, for tilsigtet at udsende og/eller modtage radiobølger med henblik på radiokommunikation og/eller radiostedbestemmelse.”

Desuden er radioudstyr, som opererer under 9 kHz, nu også omfattet af RED.

Den største ændring ved overgang til det nye direktiv er således ikke selve direktivteksten, men snarere den administrative virkning af, at der skal udarbejdes eller udpeges nye harmoniserede EN-standarder, der kan bruges til erklære overensstemmelse med det nye direktiv.

Seniorkonsulent Per Crety fra Dansk Standard uddyber:

-Overgangen fra R&TTE til RED er med til at sikre en effektiv udnyttelse af frekvenserne. Som fabrikant skal man derfor være særlig opmærksom, hvis ens produkt udsender og/eller modtager radiobølger. Eksempler på produkter, som fremover er omfattet af RED, er robotplæneklippere og lægtesøgere, idet udstyret bruger frekvenser under 9 kHz.

De væsentlige krav, der er værd at hæfte sig ved, fremgår af artikel 3 i RED. Her står, at radioudstyret ikke må udsende eller blive påvirket af elektromagnetiske forstyrrelser, som det fremgår af EMC-direktivet.

Desuden skal radioudstyret sikre beskyttelsen af sundhed og sikkerhed for personer, husdyr og ejendom. Og her er der et link til sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet, idet der dog ikke gælder nogen nedre grænse for spænding. Og endelig skal radioudstyr konstrueres, så det anvender frekvenser på en effektiv måde.

Paradigmeskift i opfattelsen af produkterne

De europæiske standardiseringsorganer CENELEC og ETSI har i hele de tidligere direktivers virkeperiode leveret de standarder, der stillede tekniske krav til elektronisk udstyr. Det har betydet, at der fra de internationale standardiseringsorganer (fx IEC og CISPR) er hentet standarder for fx husholdningselektronik, tv-modtagere, WiFi-sendere/-modtagere (transceivere) og køretøjer. Disse standarder har fra udgivelsen været tilpasset test og dokumentation af egenskaberne for et køleskab, en WiFi-router, en bil mv. Flytningen af alle produkter med radiofunktionalitet over til RED betyder, at der lige i øjeblikket ikke findes standarder, der er dækkende for RED’s krav. Der findes brugbare standarder i henhold til det gamle R&TTE-direktiv – men de er ikke udpeget som gældende for det nye RED-direktiv. Derfor er de gamle standarder på nuværende tidspunkt ikke egnede til at skrive ind i producenternes overensstemmelseserklæring.

Reelt er man hos CENELEC og ETSI nødt til at udgive en lang række standarder på ny, der vil blive tilpasset, så de kommer til at dække det nye RED. CENELEC og ETSI er netop nu i gang med en storstilet aktivitet for at få det administrative dilemma håndteret, og derfor kan ingen i skrivende stund oplyse, hvilke standarder der skal benyttes og skrives ind i en overensstemmelse på et radioprodukt.

-EU ser RED som et nyt direktiv, som ikke ’arver’ de gamle standarder. Derfor kan man ikke bruge de gamle standarder med den nye RED. Fremadrettet skal man leve op til de standarder, der står i direktivet. Man må ikke – som hidtil – finde andre standarder at teste sit produkt op imod, fortæller Per Crety. Han anbefaler, at man holder sig opdateret på specielt radioudstyrsdirektivet og eventuelt opsøger professionel rådgivning, for at få overblik over hvordan de nye regler påvirker ens specifikke produkt.

-Hos DELTA er vi derfor meget opmærksomme på transitionsprocessen med standarderne til RED, således at vi kan rådgive kunderne korrekt, når informationen foreligger, udtaler Per Thåstrup Jensen, senior EMC-specialist hos DELTA.

RED’s betydning for producenter af produkter med radioudstyr

En rundspørge hos elektronikvirksomhederne Grundfos, VELUX, Music Group og Bolls viser, at RED opleves som en udfordring at håndtere. Hvor man som producent før kunne teste radiomodulet i et produkt særskilt, skal man nu fremover teste hele produktet, hvis der er radiomodul i.

-Den største ændring for os er ændringen i definitionen på radioudstyr. Mange af vores produkter, der før hørte under EMC-direktivet eller LVD, hører nu under RED, fordi de har radiomoduler indbygget. Det betyder, at vores produkter skal leve op til nye standarder, som endnu ikke er på plads, udtaler Lars Højer Ibsen, EMC-specialist hos Grundfos og fremhæver en praktisk udfordring med det nye RED: Nogle af vores produkter kommer til at høre under forskellige direktiver og skal dermed leve op til forskellige standarder, fx hvis én produktvariant indeholder et radiomodul, mens en anden variant ikke gør det. Det betyder, at vi skal lave forskellige testforløb for de forskellige produktvarianter, og dokumentationen er ligeledes forskellig.

Hvis man som producent har produktvarianter, der hører under forskellige direktiver, bør man overveje at informere sine kunder om det, så de ved, hvorfor produkterne hører under et andet direktiv end hidtil.

Læs mere