Digital vækststrategi vil gøre Danmark til digital frontløber

Det er især de danske SMV’er, der halter bagud, når det handler om at udnytte digitale muligheder til at skabe innovation og vækst. SMV’erne spiller derfor en hovedrolle i regeringens nye udspil ”Strategi for Danmarks digitale vækst”. Det glæder GTS, der dog samtidig opfordrer til, at der bygges oven på eksisterende viden.  

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til strategiens 38 initiativer frem mod 2025. Ambitionen er, at Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling.
Strategien lancerer bl.a. et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier samt en Digital Hub, som skal være et partnerskab mellem offentlige og private parter. Desuden skal der etableres et særskilt e-handelscenter ”SMV:Digital”, der skal fremme SMV’ernes brug af nye muligheder inden for e-handel.

”I GTS er vi rigtig glade for strategiens ambition om, at digitale teknologier i langt større udstrækning kommer bredt i anvendelse i danske SMV’er. Strategien indeholder også en række gode, konkrete forslag til, hvordan det kan ske. Digitalisering er et tema, som GTS-institutterne har haft fokus på i flere år, og vi har opbygget en masse erfaring med, hvordan digitale teknologier konkret kan komme i anvendelse i virksomhederne. Derfor glæder jeg mig til, at GTS-institutterne bliver involveret i flere af de nye initiativer”, siger Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”Det er helt afgørende, at de nye initiativer bygger oven på den viden, der allerede findes. GTS-institutterne har konkrete erfaringer med SMV’ernes vej til digitalisering igennem en lang række aktiviteter som fx IBIZ-center og Nordic IoT-centre.  Den viden kan med fordel bruges i fx opbygningen af det nye initiativ SMV:Digital”.

Kort om strategien

Strategien indeholder syv større initiativer:

  • Digital Hub Denmark – partnerskab for digital vækst
  • SMV:Digital
  • Teknologipagt
  • Teknologiforståelse i folkeskolen
  • Data som vækstdriver
  • Agil regulering, der muliggør nye forretningsmodeller
  • Løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder

Strategi for Danmarks digitale vækst’ er blandt andet baseret på anbefalinger fra regeringens nedsatte Digitalt Vækstpanel fra maj 2017 samt input fra regeringens Disruptionråd.

Læs mere her