Digital sundhed i et standardiseret perspektiv

Deling af data er stadig en udfordring i sundhedsvæsnet, og skal sundhedsvæsnet for alvor være effektivt, må det løses uden at kompromittere sikkerheden. Referencearkitekturen Continua arbejder med løsninger for denne interoperabilitet.

Af Jeppe P. Bjerre, FORCE Technology

Deling af sundhedsdata mellem forskellige systemer og platforme giver i dag problemer, fordi systemerne ikke kan tale sammen. Derudover skal fagpersonale ofte bruge store mængder tid på manuelt at kopiere data fra ét system til et andet i stedet for at bruge tiden der, hvor den er vigtigst – på patienterne.

Udfordringerne med at få sådanne systemer til at snakke sammen er dog mange. Dataformater skal passe sammen, man skal have tillid til de data, man modtager samt have styr på, hvem der har adgang til hvilke data. Dette er specielt vigtigt, når vi snakker om potentielt følsomme data som sygdomshistorik og CPR-numre.

Der findes mange forskellige løsninger på denne problemstilling, hvor Sundhedsplatformen er nyeste skud på stammen. Her har man integreret store dele af de administrative systemer indenfor hospitals- og sundhedssektoren i en samlet pakke for blandt andet at gøre det nemmere at tilgå journaler og booke undersøgelser.

Ny teknologi og mere effektive behandlinger

De nye supersygehuse er planlagt til at skulle benytte mange af de nyeste teknologier for at levere de mest effektive behandlinger til patienterne, da dette giver kortere indlæggelser, og derved bliver den økonomiske belastning per patient mindre. Dette er enormt vigtigt for, at økonomien i sundhedsvæsnet kan hænge sammen. Ligeledes betyder det, at der vil være færre sengepladser på de nye hospitaler, som satser på, at behandling uden for hospitalet fx i eget hjem kan mindske behovet for de mange sengepladser.

Af ovenstående kan udledes to vigtige konklusioner:

  1. Der er et stigende behov for, at sundhedsdata nemt kan deles mellem forskellige dele af sundhedssektoren.
  2. Patienter skal have gode muligheder for at varetage egen behandling uden for hospitalet.

For at dette kan lade sig gøre, er der behov for en infrastruktur, som tillader at fx glukosemålere og EKG-apparater kan dele målinger direkte med sundhedssektorens systemer, så læger og specialister nemt og hurtigt kan reagere, hvis det skulle være nødvendigt. Desuden er det – fra et samfundsøkonomisk perspektiv – også nødvendigt, at disse løsninger ikke nødvendigvis skal komme fra én leverandør, da det ikke kan forventes, at denne vil kunne levere de bedste løsninger indenfor alle områder. Her skal det huskes, at en løsning, hvor der kun er en enkelt leverandør af udstyr, kan betyde, at sundhedssektoren vil blive et monopol for denne leverandør, uden mulighed for at små og mellemstore virksomheder vil kunne være med.

Ekstern løsning med standardiseret referencearkitektur

Der findes dog teknologi, som muliggør denne deling af data – også kaldet interoperabilitet – fra enheder, der befinder sig udenfor hospitalet. Denne interoperabilitet er samtidigt på tværs af systemer, teknologier og leverandører, nærmere benævnt Continua.

Continua er en referencearkitektur, der arbejder med løsninger for interoperabilitet indenfor telemedicin, som udvikles af Personal Connected Health Alliance (PCHA). Hovedmålet er at opstille en standardiseret referencearkitektur, som udviklere kan følge for at sikre, at deres løsning kan kommunikere med andre, der har gjort det samme.

Læs mere her