DHI vil forebygge oversvømmelser med nyt projekt

DHI er gået sammen med 11 andre partnere fra kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojekt under Fødevareministeriet for at bidrage til bedre håndtering af fremtidens oversvømmelser.

Projektet ”Landmanden som vandforvalter” har til formål at samle vigtige interessenter for at skabe løsninger i det åbne land – løsninger, som kan bidrage til afværge- og tilpasningsforanstaltninger til de nye klimaforhold i både by og land.

DHI bidrager til projektet med faglig indsigt i bl.a. oversvømmelse, oplandshydrologi, effekter af klimaændringer og integrerede løsninger.

Læs mere om projektet.