Nordic REACH

DHI vært for Nordic REACH konference

Nordic REACH Conference 2015 om kemikalieregulering blev afholdt med stor succes den 23. og 24. september i Industriens Hus i København.

Værter for konferencen var DHI i samarbejde med Miljøstyrelsen og DI. Formålet med konferencen var at give virksomheder konkrete råd og brugbar vejledning i forhold til den europæiske kemikalielovgivning, REACH, og den kommende deadline i 2018. Derudover var bl.a. hormonforstyrrende stoffer, som er et aktuelt emne i Norden, også på programmet.

Hovedemnerne for konferencen var:

  • ­ hvordan man forbereder sig på godkendelse
  • vejen frem mod REACH 2018
  • erfaringer fra tidligere registreringer og godkendelser
  • brugen af registreringsdata og –værktøjer

Mere end 100 aktører fra europæiske myndigheder og industrier deltog på konferencen, herunder beslutningstagere, lovgivningsansvarlige og forskere, samt konsulenter og specialister fra forskningslaboratorier.
I løbet af konferencens to dage fik deltagerne en opdatering fra myndigheder og industrien fra de tidligere registreringer af kemiske stoffer.

Repræsentanter fra industrien udvekslede desuden erfaringer med henblik på, hvordan man bedst forbereder sig på godkendelse og lægger en strategi for registreringer i 2018. Brugen af registreringsdata og eksponeringsscenarier samt mere specifikke værktøjer som fx QSAR blev også debateret. DHI’s cheftoksikolog Poul Bo Larsen gav bl.a. en præsentation af, hvordan man bruger testmetoder, der ikke involverer dyreforsøg, for at opfylde kravene i REACH-lovgivningen.