DHI tilbyder nyt forvaltningsværktøj

DHI har for nyligt udviklet et nyt værktøj, der hedder MIKE SHE ECOLAB.

Det er blevet til som et led i forskningsprojektet Riskpoint. Det nye værktøj gør det muligt at foretage risikovurderinger og evalueringer af forskellige forvaltningsmuligheder inden for ferskvandsøkosystemer.

MIKE SHE ECOLAB kan simulere hydrologiske processer, vandtemperaturer og fiskebestandens vækst og gør det muligt at tage stilling til alternative forvaltningsstrategier, så man kan opnå bæredygtig udvikling og samtidig bevare unikke økosystemer.

Læs mere om MIKE SHE ECOLAB på DHI’ hjemmeside.