energikilder

DHI tester fremtidens energikilder

DHI har haft besøg af partnere fra det europæiske forskningsprojekt INNWIND (INNOVATIVE WIND CONVERSION SYSTEMS (10-20MW)). Formålet med besøget var at udføre den første afprøvning af en ny flydende vindmølle i fysiske modelforsøgshaller.

Forsøgene blev udført af DTU Wind, som koordinerer projektet, og projektpartnere fra Stuttgart Universitet, Det Nationale Center for Vedvarende Energi i Spanien (CENER) samt DHI.

Forsøgene skal blandt andet benyttes til at udvikle nye, avancerede numeriske modeller, der kan bidrage til at optimere designet og sænke prisen på offshore vindenergi.

Dybvandsfacilitet giver unikke testbetingelser

INNWIND sigter mod at udvikle fremtidige standarder for flydende produktion af vindenergi. DHI’s forsøgshaller indeholder en dybvandsfacilitet, hvilket giver let adgang til at afprøve konstruktionen under ekstreme betingelser. Dybvandsbassinet kan således skabe realistiske betingelser med uregelmæssige bølger og vindlaster, hvilket gør det muligt at afprøve et nyt 10 MW koncept for effektivitet. Et særligt forhold ved forsøgene er, at man kan påføre belastning fra uregelmæssige bølger og vindlaster samtidig og i rette forhold.

Offshore vindenergi kan blive en central komponent i fremtidens energimix. På EU-plan sigter man mod et mål på mindst 20 % vedvarende energi i 2020. Optimering af nye flydende koncepter til produktion af offshore vindenergi udgør en central del af denne målsætning.

-For første gang afprøver vi den nye 10 MW reference for vindturbine under aktiv kontrol. Der findes kun ganske få forsøg af denne type på verdensplan, så vi er meget spændte på at se resultaterne, siger Dr. Henrik Bredmose, som er lektor på DTU Vindenergi.

-De resultater, vi kan skabe i denne enestående opstilling, har afgørende betydning for afprøvning af DHI’s avancerede numeriske modeller. Modellerne kan give os en bedre forståelse af de komplicerede forhold og give os øget mulighed for at støtte udviklingen af en mere effektiv og vedvarende energiproduktion, siger Dr. Ole Svenstrup Petersen, der er globalt ansvarlig for DHI F&U aktiviteter på det marine område.

Forsøgene indgår som en del af DHI’s mange aktiviteter inden for udvikling af offshore vindenergi og støtte til den danske vindenergisektor. En del af aktiviteterne er udviklet under DHI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation

Vil du vide mere?

Kontakt Ole Svenstrup Petersen på osp@dhigroup.com