biofos 1

DHI skal levere IT system til BIOFOS

Danmarks største spildevandsvirksomhed, BIOFOS, som renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i 15 ejer kommuner i hovedstadsområdet, har valgt DHI til at levere et IT system.

IT systemet skal samle og præsentere nøgledata fra de tilsluttede forsyningsselskaber, som er HOFOR A/S, Forsyning Ballerup A/S, Frederiksberg Forsyning A/S, NordVand A/S, Glostrup Forsyning A/S, Ishøj Forsyning A/S, HTK Forsyning A/S.

BIOFOS vil bruge data til integreret styring

Informationssystemet skal i første fase samle og udstille online data fra de forskellige forsyninger. Data bliver gjort tilgængelige i en web portal. På længere sigt ønsker BIOFOS at udnytte data til integreret styring af det samlede kloaksystem og renseanlæg.

Sten Lindberg, markedsansvarlig for Byens Vand på DHI, siger:

-BIOFOS målsætning er et rigtigt fint match for DHI. Vores fokus ligger netop på udvikling og anvendelse af avanceret teknologi i samarbejde med vores kunder og partnere, og spildevand er et af vores kerneområder. Vi installerer et robust og afprøvet system baseret på vores MIKE Software. Netop kombinationen af en solid database kerne og en agil web-overbygning betød at BIOFOS valgte vores løsning i konkurrence med en række andre leverandører.

Stor betydning på det internationale marked

Fra BIOFOS supplerer Projektleder Carsten Thirsing med følgende kommentar:

-Projektet har stor strategisk betydning for BIOFOS og vores ejer kommuner. Etableringen af en fælles dataplatform og et samlet overblik giver os et godt afsæt i forhold til vores strategiske målsætning om forbedret driftseffektivitet og integreret styring af hovedstadsområdets spildevandssystemer.

Projektet har også stor betydning på det internationale marked og ikke mindst i forbindelse med det kommende erhvervsfremstød i New York, hvor Dansk Industri, Københavns Kommune og flere danske aktører, herunder DHI, deltager.
DHI har tidligere leveret et lignende system til Aarhus Vand og en række andre forsyningsselskaber.