DHI er med i samarbejde, der vil begrænse spredning af bakterier

Med et varslingsværktøj baseret på forekomsten af resistente bakterier i hospitalers spildevand kan man hurtigere spore kilden og derved begrænse spredning af de antibiotikaresistente bakterier. 

DHI er i samarbejde med Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital, Hillerød i gang med at udvikle et varslingsværktøj, som gør det muligt at gribe ind hurtigere og således medvirke til at forhindre yderligere spredning af de resistente bakterier. Metoden er baseret på målinger og analyser af hospitalernes spildevand. Som Ulf Nielsen,

Chefplanlægger, DHI, siger

”Kvaliteten af spildevandet kan afdække hospitalets sundhedstilstand. Vi kan faktisk sammenligne hospitalerne og via benchmarking få en indikation på, om man skal sætte mere eller mindre massivt ind”.

Ved at sammenholde DNA-analyser fra de pågældende prøvetagninger med patientprøver er det muligt dels at identificere arten af bakterier, og dels at gå baglæns og spore smittekilden, og derved få mulighed for at gribe ind med fx isolation.

Problemet er imidlertid globalt og koster rigtig mange liv på verdensplan. Derfor vil et effektivt og hurtigt varslingsværktøj med en vidensdatabase kunne eksporteres over hele verden og medvirke til at mindske problemet med sygehusoverførte bakterier – og redde mange liv.

Yderligere information

Projektet er støttet af Det Miljøteknologiske Udviklings – og Demonstrations Program (MUDP) under Miljø og Fødevareministeriet og udføres i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Få mere information og find relevante links her