DHI – nu med onlinekurser og træningsseminarer

DHI udbyder igen i år en lang række spændende kurser. Kurserne er relevante for dig, der arbejder med planlægning og håndtering af vand og miljø – og gerne vil blive bedre til det. Som noget nyt udbyder GTS-Instituttet også online kurser.

Nye og fleksible kurser

Uddannelse og opdatering af viden udgør et vigtigt element i udvikling og vedligeholdelse af kvalifikationer og kompetencer. Det kan imidlertid være en udfordring at indpasse i en travl arbejdsuge.

Derfor tilbyder DHI nu online kurser og seminarer som en omkostningseffektiv og fleksibel metode til at forbedre din viden og ekspertise inden for vand og miljø. Et udvalg af DHIs online kurser og træningsseminarer (1-2 timer og gratis) kan man kan bruge til selvstudium. Man deltager, når man har tid og lyst – og helt i ens eget tempo. Den samlede liste over disse ”self-paced” aktiviteter kan ses her.

På dette tidspunkt er det blandt andet muligt at udføre følgende ”self-paced” kurser, alt imens flere vil komme til i løbet af 2017:

Man kan også følge online kurser, som styres af en underviser, som finder sted på faste tidspunkter hos DHI. Disse ”instructor-led” kurser er forbundet med et kursusgebyr.

DHIs klassiske kurser udbydes også som hidtil. Det samlede kursusudbud i Danmark kan ses her eller globalt her. I løbet af foråret vil du blandt andet kunne blive klogere på vurdering af organiske stoffer i spildevand, blive introduceret til dynamisk vandløbsmodellering eller lære om modellering af direkte og indirekte skader fra oversvømmelser i byer.

Mere om THE ACADEMY by DHI

THE ACADEMY by DHI omfatter alle DHIs globale og nationale trænings- og vidensdelingsaktiviteter. Hvert år tiltrækker THE ACADEMY by DHIs træningsaktiviteter, MIKE softwareseminarer, workshops og temadage tusinder af vandspecialister over hele verden. Deltagerne kommer fra kommuner, statslige myndigheder og institutioner, regionale og lokale vandorganisationer, forskningsinstitutioner, universiteter, faglige organisationer, rådgivere, vand- og spildevandsselskaber samt kyst- og havnemyndigheder.

Læs mere om THE ACADEMY her