maritime

DHI og FORCE Technology udvider deres maritime samarbejde

DHI og FORCE Technology, der igennem mange år har haft et succesfuldt samarbejde, har nu valgt at udvide samarbejde med fælles kursusaktiviteter – til gavn for det Blå Danmark.

Både THE ACADEMY BY DHI og FORCE Technology har hvert år tusindvis af kursister gennem dørene til kurser om henholdsvis vand, miljø og skibssimulering.

Stærke maritime kompetencer

De to GTS-institutter har mange faglige ligheder. DHI tager typisk udgangspunkt i skibets omgivelser i form af vand, miljø, havbund og kyst, mens FORCE Technology beskæftiger sig med selve skibet under påvirkning af vind, bølger og strøm.

Samarbejdet, der startede i 1980’erne, har udviklet sig gennem tiden:

-Vi har øget samarbejdet yderligere de seneste par år – i Danmark såvel som internationalt. Takket være vores R&D-aktiviteter har vi kunnet samarbejde omkring udvikling af helt nye metoder til eksempelvis optimering af sejlrender til den maritime- og havneorienterede industri. Her har vi suppleret hinanden og anvendt vores samlede kompetencer til at udvikle unikke nye værktøjer, som allerede har opnået stor succes i udlandet, fortæller Henrik Kofoed-Hansen, Vice President, Marine Water, DHI.

Institutterne er gode til at inddrage hinanden i de opgaver, hvor de har komplementære kompetencer for at give kunden det bedste resultat. Det kan eksempelvis være, når DHI udvikler et nøjagtigt og solidt data grundlag, der kan anvendes i FORCE Technologys simulatorer. På denne måde skal kunden kun gå et sted hen for at opnå den mest sofistikerede løsning, der kobler ekspert viden inden for de to felter.

Fælles kursus

FORCE Technology kan som noget helt nyt tilbyde simulatorkurser i jack-up og dynamisk positionering (DP). Når man udfører jack-up operationer, er kendskab til havbundens tilstand og metocean konditioner essentiel. Det er her DHI’s kompetencer kommer ind. Derfor valgte de to institutter at oprette et fælles kursus. MARINE OPERATIONS – Combined jack-up, dynamic positioning and marine scour engineering. Kurset, der er det første af sin art, og afholdes på engelsk hos FORCE Technology i Lyngby d. 7.-8. september og d. 21.-22. november.

-Scour (erosion) problematikker er et issue, som giver mange operatører voldsomme omkostninger hvert eneste år. Det sker, fordi man mangler viden om området. Hos DHI har vi denne ekspertise sammen med viden om metoecan konditioner (vind, bølger, strøm). Dette er fundamentet for jack-up operationen. Hvis man har viden til at reducere risiko for eksempelvis punch-through under jacking operationer, er der mange millioner kroner at spare, fortæller Henrik.

Kurset kombinerer teori og praktiske øvelser i simulatoren. Simulatoren er et unikt værktøj til at give den fuldendte hands-on oplevelse af, hvad der sker i virkeligheden under disse operationer.

-Deltagerne kan prøve nogle ting af i simulatoren, som ville være omkostningstunge i virkeligheden. I simulatoren kan de afprøve at gå til grænsen, uden at det har nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser. Deltagerne får ganske enkelt trænet nogle færdigheder, som de kan bruge i deres daglige virke, forklarer Cathrine Steenberg, afdelingschef for Simulering, Træning & Havne hos FORCE Technology.

Cathrine Steenberg og Henrik Kofoed-Hansen

Cathrine Steenberg og Henrik Kofoed-Hansen

I denne type kurser er det psykologiske aspekt også essentielt.

-Deltagerne lærer at håndtere svære situationer, hvor det er ved at gå galt. De får mulighed for at afprøve, hvordan de reagerer i en presset situation, og hvordan de skal agere i situationen. Alene det kan være med til at forhindre, at der sker et uheld i den virkelige verden, afslutter Cathrine.

Kurset, der er det første af sin art, afholdes hos FORCE Technology i Lyngby d. 7.-8. september og d. 21.-22. november.

Tilmeld dig her. Der er et begrænset antal pladser.

Om kurset

Kurset, der primært henvender sig til operatører, kombinerer scour engineering og jack-up og dynamic positioning. Erosion forekommer når konstruktioner placeres på havbunden som derefter udsættes for strøm og bølger. Derfor er erosion i jack-up fasen en af de største risici for fartøjets stabilitet. Det kræver en grundig viden om det lokale miljø og jordbundens tilstand, hvis man skal kunne vurdere risikoen for forekomsten af havbunds-erosion. Kurset giver derfor en detaljeret viden om de hydrodynamiske udfordringer relateret til konstruktionsmæssig vurdering af jack-up skibe under operation.

På dette kursus vil deltagerne opnå viden og værktøjer til at kunne udføre sikre og succesfulde jack-up og DP operationer. Kurset løber over to dage med en kombination af teori og praktisk træning i simulatoren.

THE ACADEMY by DHI og FORCE Technology

DHI og FORCE Technology er begge selvstændige rådgivnings- og udviklingsorganisationer, som opererer globalt. DHIs ekspertiseområde er vand og miljø, mens FORCE Technology beskæftiger sig med en række industrielle områder som energi, materialer og svejsning, maritime services, inspektion og NDT.

FORCE Technology og DHI er begge GTS-institutter der er med til at promovere teknologisk innovation til industrierne og til samfundet som helhed. Begge organisationer har en målsætning om at opbygge kapacitet og udvikle viden, hvorfor de tilbyder en lang række kurser for ingeniører, søfolk, vandværksbestyrere og andre professionelle. Kurserne giver værktøjer til at anvende koncepter, applikationer og principper til at understøtte beslutningsprocesser til hele forretningen eller blot en af forretningens operationelle processer indenfor en lang række områder.

Underviserne er højt kvalificerede professionelle, og mange af dem er internationale eksperter inden for deres områder. Dette garanterer den høje kvalitet på kurserne.

Læs mere om THE ACADEMY by DHIs kurser her og FORCE Technologys kurser