DHI blandt modtagere af støttemidler fra Den Europæiske Rumorganisation

Det danske rumerhverv støttes med 17 millioner af ESA til 7 nye teknologier. Fokus er på kompakte stjernekameraer, bedre og billigere afprøvninger af satellitantenner med droner eller skibsruter, der sparer brændstof og reducerer udledninger ved hjælp af satellitdata.

Støttemodtagerne af midlerne fra Den Europæiske Rumorganisation (ESA) til udvikling af rumbaseret teknologi spænder bredt. Med regeringens rumstrategi fra 2016 er midlerne i ESA blevet målrettet teknologier, som kan bidrage til vækst og øget europæisk forskning. ESA har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Innovationsfonden tildelt 17 mio. kr. til udvikling af nye teknologier inden for rumerhvervet.

Rumområdet og det maritime område er tæt forbundet. Derfor er DHI, som GTS-institut og Danmarks største udviklingsorganisation inden for vand, sammen med DHI GRAS og DTU Space blandt støttemodtagerne. Støtten, som går via ARTES-satellitprogrammet, går til at demonstrere, at skibe kan spare brændstof og reducere udledninger ved at sejle efter mere optimale ruter fastlagt af modeller, som bruger aktuelle data fra satellitternes overvågning af havstrømme, bølger og vandstand.

DHI vil bygge en operationel service i skyen, der effektivt leverer forudsigelser af havstrømme, bølger m.m. ved smart at smelte jordobservationer sammen med DHI’s havmodeller. Derved forbedres nøjagtigheden, hvor skibsfarten har mest gavn af bedre forudsigelser.

“En af de vigtigste satellitdatakilder er højdemålinger fra Sentinel-3 satelliterne, som i samspil med DHI’s havmodeller netop kan give bedre forudsigelser af havstrømme. Vi stiller rigtig store forventninger til projektet, hvor nu demonstrationen vil fjerne de sidste barrierer for et kommercielt salg”, siger Thor Ugelvig Petersen, Afdelingsleder, Havne og Off-shore, DHI

Find mere information her

Foto: ESA–Pierre Carril