DFiR-rapport sætter spot på innovationssystemerne

I sin årsrapport for 2016 med titlen ”Viden i sammenhæng” har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat spot på innovationssystemernes evne til at omdanne forskning til innovation.

6 opmærksomhedspunkter

Undersøgelsen, som bygger på rådets arbejde i 2016, har ledt til en opstilling og behandling af 6 opmærksomhedspunkter, der ifølge rådet er af betydning for vellykket omsætning af forskning til innovation. Et af de punkter der peges på er behovet for klare mål og prioriteringer i innovationsindsatsen. Det gælder særligt mindre lande med begrænsede midler, som frem for alt bør søge at udbygge deres styrkepositioner.

Ud over de 6 opmærksomhedspunkter bidrager årsrapporten også til at give et overordnet indblik i rådets arbejde inden for de følgende emner:

  • Innovationsstrukturen: Bedre sammenhæng – bedre innovation
  • Viden i verdensklasse: Kan dansk forskning holde balancen?
  • Sektormobilitet – det skal være lettere for forskere at flytte mellem sektorer
  • Udbyttet ved at være vært ved internationale videnskabelige kongresser
  • Udnyttelse af nye teknologier i forskningsøjemed

Du kan læse DFiR’s årsrapport her

Tidligere i år udpegede Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind en ny sammensætning af rådets medlemmer, hvilket blandt andet førte til genvalg af Thomas Bech Hansen, forretningsudviklingsdirektør hos FORCE Technology. Det kan du læse mere om her.