DFiR anbefaler: Forskningsbaseret viden skal styrke politiske beslutninger

Offentlige udgifter udgør i Danmark mere end halvdelen af BNP. Anvender vi i tilstrækkeligt omfang forskningsbaseret viden, når vi bruger disse midler? Undersøgelser fra DFiR, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, viser, at det ikke sker i tilstrækkeligt omfang i dag.

Generelt fravær af systematisk samarbejde

Undersøgelserne viser, at ministerierne generelt har et højt ambitionsniveau om at inddrage forskningsbaseret viden og evidens i politikudviklingen. Men i Danmark er der generelt ikke en fasttømret praksis for systematisk samarbejde med videns- og forskningsmiljøerne. Undersøgelserne viser også, at ministerierne oplever, at vidensinstitutionerne ofte ikke er gearet til at levere den viden, der efterspørges i forbindelse med politikudvikling.

Der er stor forskel på tradition og praksis for at anvende forskningsbaseret viden på tværs af de ministerier, der indgår i undersøgelsen. DFiR håber med dette arbejde at kunne bidrage til, at der i højere grad kan anvendes forskningsbaseret viden i politikudvikling i Danmark, end tilfældet er i dag.

Tre anbefalinger

DFiR har tre anbefalinger til, hvordan anvendelsen af forskningsbaseret viden styrkes i politikudvikling såvel som en kvalificering af anvendelsen af viden i ministerierne.

  1. Regering og Folketing skal skabe lovmæssige rammer for, at ministerierne kan indgå i et fast og tæt samarbejde med videns- og forskningsmiljøer om at udvikle viden og evidens til brug for politikudvikling.
  2. Hvert ministerium skal udforme en politik og en strategi med klare mål for, hvordan man vil samarbejde om og anvende evidensbaseret viden i politikudvikling.
  3. Universiteter og vidensinstitutioner skal skærpe orienteringen mod efterspørgslen fra ministerier og andre dele af samfundet. Det skal ske ved at opsætte klarere mål og sikre en bedre incitamentsstruktur.

Læs mere i publikationen “Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling” (PDF)

Om DFiR

DFiR repræsenterer ikke politiske, institutions- eller økonomiske interesser og bestyrelsen sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet. Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på tre år. DFiR sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Styrelsen for Forskning og Innovation. 

DELTA’s divisionsdirektør Thomas Bech Hansen er medlem af DFiR.

Thomas Bech Hansen

Thomas Bech Hansen, medlem af DFiR og divisionsdirektør i DELTA